Czy radca prawny to zawód z przyszłością?

Zawód radcy prawnego – wymagania

Wiele młodych osób myśląc o swojej przyszłości zastanawia się nad wyborem studiów prawniczych. Zwykle takie ososą skuszone wysokimi zarobkami i możliwością podjęcia pracy we własnej kancelarii prawnej po ich ukończeniu.

Studia prawnicze

Są to jednak mylne marzenia, zawód prawnika wymagaj ogromnych nakładów pracy, już same studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu są bardzo ciężkie. Zaznaczyć należy, iż studia nie sprawią jednak, że od razu możemy mianować się tytułem „radca prawny”.

Aplikacja radcowska

Po zakończeniu nauki należy odbyć kolejny krok do kariery, jakim jest aplikacja, czyli praktyka zawodowa, którą wykonuje się w kancelarii prawnej przez okres od 1 do 4 lat, w zależności od dziedzin prawa, w jakiej się specjalizujemy. Już samo dostanie się na aplikacje nie jest prostym zadaniem przy dużej liczbie chętnych kandydatów. Azdobyć uprawnienia zawodowe i zostać prawnikiem, trzeba czekać, co najmniej do 27-28 roku życia.

Egzamin radcowski

Kolejnym etapem w karierze przyszłego prawnika jest zdanie egzaminu radcowskiego. Pozytywny wynik egzaminu otwiera drogę dla przyszłego adepta zawodu prawniczego do otworzenia własnej kancelarii radcowskiej lub podjęcia zatrudnienia w korporacjach prawniczych. W tym miejscu warto również rozważyć potencjalne koszty prowadzenia własnego biznesu, bowiem są one nie małe. Wybór siedziprowadzonej kancelarii jest równie ważny. Należy sprawdzić ilu radców prawnych działa w danym mieście oraz ocenić szanse powodzenia zamierzonego przedsięwzięcia.

Zarobki radców prawnych

Kiedy już zrobimy aplikację, można myśleć o zatrudnieniu się w korporacji prawnej lub otwarciu własnej praktyki – tak naprawdę zarobki wahają się wtedy od 1500 do 4 tysięcy złotych. Wydaje się, że jeśli prawo nie jest czyjąś pasją to nie warto poświęcać tyle lat na ciężką naukę, tylko licząc na wysokie zarobki. Radcowie prawni w obecnych czasach wcale nie zarabiają tak wiele, jak zwykło się mówić. Dodatkowo przy dużej konkurencji ciężko jest znaleźć pracę w zawodzie, a nie każdego stać na to, nie pracować np. do 30 roku życia, licząc na to, że w końcu dostanie się na wymarzoną aplikację.

Jakie sprawy prowadzi radca prawny?

Wszystko zależy od specjalizacji danego radcy prawnego. Są radcowie, którzy są zatrudnieni na pełny etacie w organach państwowych lub samorządowych – np. w ZUS, Urzędzie Skarbowym, w państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych typu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Praca w takich placówkach rządzi się określoną specyfiką zawodową. Są również radcy prawni, którzy wykonują praktykę zawodową w indywidualnej kancelarii prawnej. Specyfika zakresu usług jest na ogół szersza. Radcy prawni prowadzą sprawy rodzinne sprawy gospodarcze oraz zajmują się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. 

Jak zostać radcą prawnym?