Alimenty

Alimenty

Nasza kancelaria adwokacka znajdująca się w mieście Rzeszów świadczy usługi prawne z zakresu ustalania alimentów na dziecko. Sprawy o alimenty dla dziecko są często skomplikowane, a jednocześnie mają ogromne znaczenie – od wysokości zasądzonych alimentów zależy bowiem dobrobyt małoletnich przez

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie Ubezwłasnowolnianie przewidziane jest w polskim prawie w celu ochrony osoby, która samodzielnie nie powinna podejmować decyzji rodzących konsekwencje prawne. Ubezwłasnowolnienie możliwe jest zarówno w przypadku osób chorych psychicznie, niedorozwiniętych umysłowo lub cierpiących na inne zaburzenia psychiczne –

Nabycie spadku

Nabycie spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Nabycie spadku może nastąpić na podstawie ustawy lub testamentu. Testament zmarłego i stwierdzenie nabycia spadku to nie formalność. Przepisy prawa spadkowego określają jakie dokumenty są potrzebne oraz kiedy można przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

Postępowanie w sprawie unieważnienia małżeństwa W prawie cywilnym możemy mówić o unieważnieniu małżeństwa. Prawo kanoniczne – przewiduje wyłącznie ten sposób wystąpienia ze związku małżeńskiego, tzw. unieważnienie ślubu kościelnego. W obydwu przypadkach istnieją określone przesłanki umożliwiające skorzystanie z tej instytucji. Stwierdzenie