Rozdzielność majątkowa

rozdzielność majątkowa

Wniosek o rozdzielność majątkową Rozdzielność majątkowa jest jednym z ustrojów majątkowych występujących w małżeństwie. Kiedy małżonkowie nie podpiszą małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. Intercyzy), to od początku ich małżeństwa obowiązywać będzie ustrój ustawowej wspólności majątkowej (art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Podział majątku

podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków Podział majątku wspólnego małżonków jest trudny i skomplikowany. Wiadomym jest, że obie strony walczą o swoje interesy. Sprawy nie ułatwiają negatywne emocje, które często pojawiają się po rozstaniu. Wyspecjalizowany adwokat w Rzeszowie zagwarantuje kompleksowe wsparcie, a

Alimenty

alimenty adwokat

Nasza kancelaria adwokacka znajdująca się w mieście Rzeszów świadczy usługi prawne z zakresu ustalania alimentów na dziecko. Sprawy o alimenty dla dzieci są często skomplikowane, a jednocześnie mają ogromne znaczenie – od wysokości zasądzonych alimentów zależy bowiem dobrobyt małoletnich przez

Ubezwłasnowolnienie

ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie Ubezwłasnowolnianie przewidziane jest w polskim prawie w celu ochrony osoby, która samodzielnie nie powinna podejmować decyzji rodzących konsekwencje prawne. Ubezwłasnowolnienie możliwe jest zarówno w przypadku osób chorych psychicznie, niedorozwiniętych umysłowo lub cierpiących na inne zaburzenia psychiczne –

Unieważnienie małżeństwa

unieważnienie małżeństwa cywilnego kościelnego adwokat

Postępowanie w sprawie unieważnienia małżeństwa W prawie cywilnym możemy mówić o unieważnieniu małżeństwa. Prawo kanoniczne – przewiduje wyłącznie ten sposób wystąpienia ze związku małżeńskiego, tzw. unieważnienie ślubu kościelnego. W obydwu przypadkach istnieją określone przesłanki umożliwiające skorzystanie z tej instytucji. Stwierdzenie