Zachowek

zachowek adwokat

Czym jest zachowek? Według obowiązującego w Polsce prawa spadkowego podstawą dziedziczenia w wyniku śmierci osonajbliższej jest sporządzony wcześniej przez nią testament. Nie oznacza to jednak, że w przypadku pominięcia w testamencie osób nazywanych w Kodeksie cywilnym spadkobiercami ustawowymi, pozostają

Wydziedziczenie

wydziedziczenie adwokat

Postępowanie w sprawie o wydziedziczenie Wydziedziczenie ma swoje miejsce tylko w filmach? Patetyczne i podniosłe groźmajętnego spadkodawcy, faktycznie zarezerwowane są dla epickich powieści, ale polskie prawo spadkowe przewiduje możliwość pozbawienia majątku w ściśle określonych przypadkach. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie

Zapis windykacyjny

zapis windykacyjny adwokat

Czym jest zapis windykacyjny? Zapis windykacyjny jest formą rozporządzenia określonym składnikiem majątkowym przez spadkodawcę na wypadek śmierci. Polega na tym, iż w testamencie spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Do nabycia dochodzi automatycznie

Unieważnienie testamentu

unieważnienie testamentu adwokat

Wniosek o unieważnienie testamentu Otwarcie testamentu może wywołać lawinę pytań, a nawet wszczęcie dochodzenia przez spadkobierców. Coś, co wydawało się oczywiste może zaskoczyć rodzinę i przyjaciół zmarłego. Sprawy o unieważnienie testamentu prowadzone przez kancelarię adwokacką w Rzeszowie, dotykają wielu, często

Nabycie spadku

nabycie spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Nabycie spadku może nastąpić na podstawie ustawy lub testamentu. Testament zmarłego i stwierdzenie nabycia spadku to nie formalność. Przepisy prawa spadkowego określają jakie dokumenty są potrzebne oraz kiedy można przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Dział spadku

dział spadku

Wniosek i postępowanie o dział spadku W sprawiedliwym podziale majątku pomaga litera prawa. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie natomiast, jako pośrednik między spadkobiercami a zapisami kodeksów i ustaw, dba o to, awszystkie sprawy o dział spadku zakańczały się sukcesem. Czując