Gdzie szukać pomocy prawnej?

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wskazuje, iż z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Zatem jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty, w których możesz skorzystać z tego typu wsparcia znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Jaki jest zakres bezpłatnej pomocy prawnej?

Pewnie zastanawiasz się co możesz uzyskać w ramach bezpłatnej pomocy prawnej. Adwokat lub radca prawny w w punkcie nieodpłatnej pomoc prawnej udzieli Ci pomocy. Może również sporządzić proste pismo procesowe, jak wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych w sprawie lub wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. 

Pomoc prawna w NOWINACH

Warto również dodać, iż w siedzibie Gazety codziennej „Nowiny” w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego w ramach współpracy z gazetą bezpłatnych konsultacji udzielają zawodowi prawnicy.

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?