dozór elektroniczny

Wniosek o dozór elektroniczny

W ostatnim czasie w sądach przybywa coraz więcej spraw, których głównym tematem jest skazanie osób popełniających przestępstwa. Istotnie ich waga jest różnorodna, z tego powodu również wyrok jest zróżnicowany. Jednak nie należy zapominać o tym, że więzienia są przepełnione i w przypadku tych lżejszych przewinień, sąd bardzo często decyduje się na bardziej łagodne kary. Jedną z nich jest z pewnością dozór elektroniczny. Choć jeszcze kilkanaście lat temu odbywanie kary tego typu można było oglądać jedynie w amerykańskich filmach, obecnie dozór elektroniczny jest popularny również w Polsce. Adwokat w Rzeszowie może pomóc załatwić wszystkie formalności związane z poprawnym złożeniem wniosku oraz może reprezentować Twoje interesy w postępowaniu sądowym.

Warunki uzyskania dozoru elektronicznego

Istotnie w ciągu kilku ostatnich lat dozór elektroniczny jest coraz chętniej wybierany przez wiele sądów. Nic w tym dziwnego, ponieważ może być on stosowany jako między innymi środek zapobiegawczy w toku procesu karnego, a także w postępowaniu rozpoznawczym, jako kara samoistna. Nie można zapominać także o przepełnionych więzieniach i zbyt wielu osadzonych, którzy generują dla państwa bardzo duże koszty. Z tego powodu dozór elektroniczny jest także bardzo często wybierany jako alternatywa dla kary wykonanej w zakładzie karnym. Istotnie jest to coraz chętniej wybierane rozwiązanie, które popularne jest w szczególności w zachodniej części Europy. Z dozorem elektronicznym w wielu przypadkach można spotkać się także w Stanach Zjednoczonych.

Postępowanie w sprawie dozoru elektronicznego

Postanowienie o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego udziela sąd penitencjarny na wniosek skazanego lub jego obrońcy, prokuratora, sądowego, kuratora zawodowego, bądź też dyrektora zakładu karnego. Wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego należy złożyć do właściwego sądu penitencjarnego. Sąd rozpozna wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu. Na odmowę sądu przysługuje zażalenie.

Usunięcie urządzenia elektronicznego

Usunięcie elektronicznego urządzenia rejestrującego może nastąpić tylko wyjątkowo, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste skazanego. Przed usunięciem należy w tym zakresie uzyskać  zgodę sędziego penitencjarnego. Jeżeli ustaną przyczyny usunięcia urządzenia elektronicznego sędzia penitencjarny zarządza jego ponowne zainstalowanie lub założenie.

Zdecydowanie dozór elektroniczny w ostatnim czasie stał się bardzo popularny. Coraz więcej sądów decyduje się na takie rozwiązanie, ponieważ nie wymaga to pobytu skazanego w zakładzie karnym, a co za tym idzie nie zajmuje on miejsca i nie generuje dodatkowych kosztów utrzymania skazanego. Możliwe jest wnioskowanie o skrócenie dozoru elektronicznego w szczególności w przypadku, jeżeli jest on przyznany jako specjalny środek zapobiegawczy w toku danego procesu. Jednakże rażące naruszenie warunków dozoru elektronicznego może powodować, iż czas takiej formy kontroli przez sąd będzie wydłużony. Skontaktuj się z kancelarią adwokacką w Rzeszowie i uzyskaj więcej informacji na temat dozoru elektronicznego.

Dozór elektroniczny