dział spadku

Wniosek i postępowanie o dział spadku

W sprawiedliwym podziale majątku pomaga litera prawa. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie natomiast, jako pośrednik między spadkobiercami a zapisami kodeksów i ustaw, dba o to, awszystkie sprawy o dział spadku zakańczały się sukcesem. Czując się wyróżnionym spadkobiercą, zanim odbierze się przysługujący majątek po zmarłym, warto wiedzieć co wchodzi w skład spadku i jakie są sposopodziału majątku spadkowego.

Sprawy o dział spadku – od czego zacząć?

Przepisy prawne dotyczące działu spadku określają co komu przypadnie w udziale i w jakim stosunku do całości. A wszystko dyktuje litera prawa, na podstawie której sprawy o dział spadku są prowadzone w kancelarii adwokackiej w Rzeszowie. Dlaczego dział spadku jest ważny w okolicznościach, gdy spadkobiercami jest kilka osób? Dopóki nie nastąpi formalny podział spadku, między stronami dziedziczącymi majątek, trwa wspólność majątku, w myśli art. 1035 k.c. Oznacza to, że wszelkie decyzje dotyczące ruchów w udziale muszą podejmować wspólnie.

Sądowy dział spadku czy umowny dział spadku?

Po pierwsze należy wskazać, iż jeżeli między stronami jest zgoda możliwy jest umowny dział spadku, który można przeprowadzić u notariusza. Jeżeli między spadkobiercami jest spór, wtedy można przeprowadzić sądowy dział spadku.

Jakie są sposopodziału majątku spadkowego?

Sprawy o dział spadku, prowadzone przez kancelarię adwokacką w Rzeszowie, w swojej praktyce wyszczególniają następujące sposopodziału majątku spadkowego:

  • przyznanie całości praw majątkowych jednemu spadkobiercy, pod rygorem spłaty pozostałych
  • podział fizyczny dóbr podzielnych
  •  podział cywilny polegający na sprzedaży dziedziczonego majątku i procentowym podziale zysków.

Kancelaria adwokacka zajmuje się także sprawami niejednomyślnego podziału majątku spadkowego, które wymagają indywidualnego podejścia i omówienia polubownego sposobu podziału.

Na co można liczyć, czyli co wchodzi w skład spadku?

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie przypomina swoim klientom o tym, że spadek może ucieszyć, ale też zaskoczyć. Co wchodzi w skład spadku?

Dziedzicząc majątek spadkodawcy (czyli tak zwaną masę spadkową) można liczyć na wszelkie dobra materialne, finansowe i zabezpieczenia:

  • nieruchomość
  • działka
  • lokata
  • samochód
  • pieniądze

Należy mieć jednak świadomość tego, że w skład spadku wchodzą również wierzytelności, czyli ewentualne długi, których zmarły nie zdążył spłacić. Nasza kancelaria adwokacka w Rzeszowie pomaga spadkobiercom załatwić sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności.

Dział spadku