kontakty z dzieckiem

Postępowanie w sprawie ustalenia kontaktów

Nasza kancelaria prowadzi sprawy o kontakty z dzieckiem. Rozpad związku rodziców powoduje, że konieczna okazuje się kwestia uregulowania kontaktów z małoletnimi. Jest to nie tylko przywilej, ale i obowiązek rodzica. Prawo do kontaktu z dzieckiem mają nawet rodzice, których władza rodzicielska jest ograniczona czy odebrana, dlatego  już dzisiaj skontaktuj się z adwokatem w Rzeszowie. Napisz do nasz do nas e-maila lub zadzwoń.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

W przypadku, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, ważne jest jak najbardziej szczegółowe wyznaczenie dni i godzin, w których dziecko ma widywać się z jednym z rodziców. Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane w razie zgłoszenia stosownego wniosku w sprawie. Strony mogą próbować załatwić sprawę polubownie, ale często konieczna okaże się ingerencja sądu. Tym bardziej, że sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem mogą dotyczyć nie tylko rodziców, którzy chcą o takie kontakty walczyć. Władza rodzicielska nie powinna być rozumiana tylko jako uprawnienie do widywania dziecka.

Kiedy składać wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

O ustalenie kontaktów można wnioskować także w sytuacji, gdy jeden z rodziców realizując jedynie obowiązek alimentacyjny, całkowicie uchyla się od osobistej styczności z dzieckiem. Z drugiej strony może zdarzyć się także, że częste przebywanie z rodzicem zagraża dobru małoletniemu. W takim przypadku konieczne jest wnioskowanie o spotkania z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, ograniczenie kontaktów do porozumiewania się na odległość czy spotkania jedynie w obecności osowyznaczonej przez sąd.

Adwokat w sprawie uregulowania kontaktów z dzieckiem

W ramach usług świadczonych przez kancelarię adwokacką dążymy do pozasądowego ustalenia kontaktów z dzieckiem przez rodziców. Jeśli jest to niemożliwe, adwokat przygotuje odpowiednie pisma, mając na uwadze nie tylko oczekiwania rodziców, ale przede wszystkim dobro małoletnich. Proponujemy rozwiązania, które mogą okazać się najbardziej korzystne dla naszych klientów, co może oznaczać nie tylko przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania czy zabieranie małoletniego poza miejsce stałego pobytu, ale także utrzymywanie korespondencji lub korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość.

Kontakty z dzieckiem