nabycie spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku może nastąpić na podstawie ustawy lub testamentu. Testament zmarłego i stwierdzenie nabycia spadku to nie formalność. Przepisy prawa spadkowego określają jakie dokumenty są potrzebne oraz kiedy można przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Usługi kancelarii adwokackiej i sposonabycia spadku jakie doradza mogą okazać się jednak „do przełknięcia”, a nawet mile zaskoczyć. Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Jest możliwa. Cała procedura przekazania majątku po zmarłym może być przeprowadzona pod czujnym okiem adwokata w Rzeszowie. Zadzwoń do nas i umów się na wstępną konsultacje.

Nabycie spadku – trzy rodzaje o których warto wiedzieć

Nabycie spadku nie dla wszystkich musi być oczywiste. Nie zawsze wiąże się też z pozyskaniem dodatkowego majątku. Trzeba pamiętać, że dobra po zmarłym obejmują zarówno jego inwentarz, jak i długi, które za życia mogły się nagromadzić. Kancelaria adwokacka dbając o dobro spadkobierców, powołuje się na art. 1012 k.c. i wyróżnia 3 sposonabycia spadku:

– przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste)

– przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)

– odrzucenie spadku

Jak przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku?

Wiedząc o tym, że jest się spadkobiercą majątku osozmarłej trzeba mieć świadomość, że nabycie inwentarza wymaga formalnego poświadczenia. Od czego zacząć, jakie zgromadzić dokumenty i gdzie się z nimi udać?

Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na drodze sądowej lub przez usługi kancelarii adwokackiej, czyli notariusza. Swoboda wyboru należy do spadkobiercy, jednak trzeba mieć świadomość, że wybór usług notariusza jest rozwiązaniem kompleksowym, wygodnym i szybkim. Kancelaria adwokacka posiada pełne uprawnienia do sporządzania dokumentacji dziedziczenia, dzięki temu wszystkie formalności można załatwić w jednym miejscu, licząc na fachowe doradztwo.

Nabycie spadku – jakie dokumenty należy przedstawić?

– akt zgonu zmarłego, którego majątek dotyczy;
– odpis aktu małżeństwa, jeśli zmarły w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim;
– zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy;
– odpisy aktów urodzenia wszystkich spadkobierców;
– odpisy aktów małżeństwa spadkobierców;
– testament zmarłego;
– dowody osobiste spadkobierców.

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jak odwrócić decyzję, która już zapadła?

Wszędzie zdarzają się nieprawidłowości. Testament zmarłego również może zostać błędnie zinterpretowany, a majątek przyznany osobie, która dostać go nie powinna. Przepisy prawa pozwalają na zmianę postanowienia sądowego dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jego treść i dane są podstawą do uchylenia lub zmiany przyznania spadku przez sąd, dlatego w kwestii jego poprawnego wypełnienia warto posiłkować się wiedzą kancelarii adwokackiej.

Nabycie spadku