O KANCELARII

Kompleksowa pomoc prawna

System prawa obowiązującego w Polsce jest bardzo rozbudowany i obszerny. Składa się ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych, aktów wykonawczych, rozporządzeń, zarządzeń. W tych okolicznościach prawidłowe ustalenie normy prawnej regulującej dane zagadnienie może okazać się trudnym zadaniem.

Nasi adwokaci na bieżąco monitorują wszelkie zmiany wprowadzane w przepisach prawych.  Śledzimy orzecznictwo sądów powszechnych oraz administracyjnych, zmieniające się tendencje i zapatrywania doktryny prawa na poszczególne zagadnienia prawne. Zaufaj doświadczeniu naszych prawników. Zadzwoń dziś do adwokata w Rzeszowie i zobacz, jak możemy Ci pomóc w sprawie.

Nasze usługi

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, firm i instytucji. Obszary, w jakich specjalizuje się nasza kancelaria jest bardzo wszechstronny. Siedzibą kancelarii jest Rzeszów. Usługi świadczymy na obszarze całego kraju.

W razie potrzeby adwokat oferuje pomoc doraźną, polegającą m.in. na sporządzeniu umowy uwzględniającej zarówno specyfikę danej branży, jak i potrzeby i interesy klienta. Oferta obejmuje przygotowanie konkretnego pisma procesowego (pozwu, wniosku, środka odwoławczego, środka zaskarżenia). Zajmujemy się analizą danego zagadnienia prawnego, zakończonej sporządzeniem opinii prawnej. Pomoc prawna może także każdorazowo przybrać formę ustnej konsultacji.

Ceny usług

Wynagrodzenie adwokata uzgadniane jest każdorazowo indywidualnie. Na jego wysokość ma wpływ charakter sprawy, stopnień jej skomplikowania, przewidywany czasu trwania postępowania oraz oczekiwania klienta. Honorarium może być rozliczane w formie stawki godzinowej, ryczałtu, wynagrodzenia za konkretną sprawę.

Obsługa prawna firm

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom i instytucjom oferujemy kompleksową obsługę prawną. Zapewniamy doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, prowadzeniu negocjacji handlowych czy postępowań mających na celu zawarcie ugody przedsądowej.

Etyka zawodowa

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pokazało jak niezmiernie ważne w pracy adwokat jest tajemnica adwokacka oraz zasady etyki wykonywania zawodu. Nasi klienci mają zapewnioną absolutną dyskrecję i bezpieczeństwo powierzonych kancelarii informacji.

Priorytetem w naszej pracy jest dbałość o interes klienta i uzyskanie optymalnego dla niego rozstrzygnięcia. Dlatego do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i najwyższą starannością. Decydując się na współpracę z naszą kancelarią, masz gwarancję, że Twoja sprawa zostanie potraktowana indywidualnie, zgodnie z najwyższymi standardami obsługi prawnej.

ZAKRES CZYNNOŚCI

Porady prawne

Doradztwo prawne dla osób prywatnych, firm, instytucji. Porady prawne, wykładnia prawa, interpretacja oraz zasady zastosowania przepisów. Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

Pisma procesowe

Pisma sądowe i urzędowe, wypełnianie formularzy, kompletowanie dokumentacji, załączników, dowodów. Pozew, wniosek, apelacja, kasacja.  Pismo przygotowawcze, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Reprezentowanie w sprawie

Zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem powszechnym, organem administracji państwowej, w prokuraturze, na policji. Reprezentowanie klienta w negocjacjach, mediacjach.

Opinie prawne

Na zlecenie naszych klientów sporządzamy profesjonalne opinie prawne . Opiniujemy umowy, w tym umowy deweloperskie, kontrakty handlowe. Możesz u nas uzyskać opinię w zakresie zasadności założenia sprawy sądowej.