odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS jest środkiem zaskarżenia decyzji wydawanych przez organ rentowy. Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje wiele decyzji. Nie wszystkie są korzystne dla osób, których dotyczy dana sprawa. Kiedy człowiek nie zgadza się z decyzją, może złożyć odwołanie. Doświadczony adwokat w Rzeszowie pomoże w trudnej walce z ZUS-em. Nie czekaj i przygotuj się do sprawy. Zadzwoń do nas i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

Odwołanie od decyzji ZUS – postępowanie

Złożenie odwołania od decyzji ZUS może dotyczyć różnych zagadnień jak np. zasiłku, emerytury, nienależnie pobranego świadczenia. Kancelaria Adwokacka prowadzi Klienta przez cały proces, wyjaśniając wszystkie kroki i niuanse, których człowiek bez wykształcenia prawniczego oraz adwokackiej praktyki, nie jest w stanie samodzielnie wykonać. Dlatego warto zaufać tutaj prawnikom, którzy mają już za sobą setki, jeżeli nie tysiące takich spraw. Tu potrzeba kogoś, kto swobodnie czuje się w prawniczej terminologii i nazwie rzeczy po imieniu – w języku prawa. A ten język różni się od języka potocznego. Dobry prawnik od spraw ZUS może pomóc w nierównej walce. 

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie reny, emerytury?

Prawnik dba o to, apismo składane w sprawie odwołania, zawierało wszystkie niezbędne wymogi formalne, do których należą między innymi oznaczenie decyzji albo orzeczenia, które zostaje zaskarżone. Ważne, zwięźle przytoczyć zarzuty i wnioski, a także pamiętać o ich uzasadnieniu. Częstym błędem, wynikającym ze stresu i pośpiechu, jest brak podpisu na składanym odwołaniu. Można tego łatwo uniknąć, powierzając sprawę w ręce fachowców i tym samym biorąc głęboki oddech, który pomoże nabyć dystansu do sprawy, który to dystans jest bardzo potrzebny. Osoba składająca odwołanie może wnosić na przykład o przesłuchanie świadków. Adwokat prowadzący sprawy ZUS wybierze najlepszą linię, najskuteczniejszą drogę do korzystnego wyroku.

Jakie dowody do odwołania będą przydatne?

Najczęściej przedstawiane dowody to przesłuchanie ososkładającej odwołanie oraz świadków. Niezwykle istotne jest też przedstawienie dokumentacji medycznej. Obyła prowadzona rzetelnie. Często wnosi się o opinię biegłego, lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Czasu na złożenie odwołania nie jest dużo, ale wystarczająco, askonsultować się z adwokatem i wtajemniczyć profesjonalistę w szczegóły problemu. Odwołanie od decyzji ZUS, o ile zostanie przygotowane rzetelnie, z dbałością o wymogi formalne i dowody, ma duże szanse powodzenia.

Odwołanie od decyzji ZUS