Pisemne opinie prawne

Na zlecenie klientów wydajemy pisemne opinie prawne w zakresie umów, zasadności prowadzenia sprawy. Sporządzamy opinie o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, apelacji. Opinie prawne mają na celu wyjaśnienie problemu prawnego przedstawionego przez klienta. Dotyczą one różnych sytuacji oraz okoliczności. Mają na celu ustalenie jakie prawa przysługują stronie w danej sytuacji oraz jakie ciążą na niej obowiązki. Kluczową kwestią dla opinii prawnej jest dokładne ustalenie stanu faktycznego sprawy. Dopiero wówczas można szukać adekwatnych podstaw prawnych dla rozstrzygnięcia danego problemu. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej adwokata w Rzeszowie i chcesz uzyskać pisemną opinię prawną w sprawie zadzwoń do nas już dzisiaj i umów się na poradę prawną.

Czego dotyczą opinie prawne?

Kancelaria na zlecenie klienta może przygotować pisemną opinię prawną. Adwokat w opinii dokona analizy przedstawionego zagadnienia prawnego. Opinia prawna będzie zawierała opis stanu faktycznego sprawy, jego prawną analizę, wskazanie ewentualnych rozwiązań oraz wnioski końcowe. Przedmiotem opinii może być dowolne zagadnienie prawne. Wielokrotnie klienci zwracają się do nas przed podpisaniem określonej umowy o przeprowadzenie jej prawnej analizy. Opinia zawiera podstawę prawną, w oparciu o którą adwokat formułuje ostateczne stanowisko oraz przedstawia możliwe sposorozwiązania danego problemu.

Przedmiotem opinii prawnych może być ocena ryzyka wiążącego się z danym sposobem postępowania oraz analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową. Taka ekspertyza prawna zawiera uzasadnienie, które obejmuje przedstawienie praktyki oraz orzecznictwa sądowego.

Opiniujemy umowy cywilne – umowa najmu, sprzedaży, umowy deweloperskie, z zakresu prawa handlowego. Wydajemy opinie o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Sporządzimy opinię o braku podstaw do wniesienia apelacji.

Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych, które doskonale wyjaśniają wątpliwości prawne, pomagając podjąć słuszną decyzje.