Sporządzanie pism procesowych

Sporządzamy profesjonalne pisma procesowe – pozew, wniosek, sprzeciw od nakazu zapłaty, zażalenie, apelacja, zarzuty do opinii biegłego. Pisma procesowe sporządzane przez kancelarię mogą mieć różny charakter. Jeżeli zamierzasz złożyć wniosek lub pozew w sprawie skontaktuj się z adwokatem w Rzeszowie zajmującym się sporządzaniem profesjonalnych pism procesowych. Nasi prawnicy zadbają, apismo spełniało niezbędne wymagania formalne oraz astan faktyczny został przedstawiony szczegółowo, w odpowiedniej formie. Skontaktuj się z adwokatem w Rzeszowie on-line lub telefonicznie, azarezerwować termin konsultacji.

Jakie pisma sporządzamy?

Nasza kancelaria adwokacka ma siedzibę w Rzeszowie, ale swoją pomoc oferuje dla klientów z całego województwa podkarpackiego. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, które dopasowane do potrzeb klientów. Oferujemy kompleksową pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, mniejszych przedsiębiorstw i większych firm. Usługi, które wykonujemy, obejmują głównie zagadnienia związane z prawem karnym , rodzinnym oraz spadkowym. Nie są nam obce również inne dziedziny prawa, którymi się również zajmujemy. Nasza kancelaria prawna skupia się na przygotowywaniu takich dokumentów jak pisma procesowe,
pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, prywatny akt oskarżenia, pozew adhezyjny, etc.

Pismo przygotowawcze

Pisma procesowe to dokumenty składane do sądu, obejmujące swym zakresem wnioski i prośskładane poza drzwiami sali sądowej. Nasze bogate doświadczenie procesowe pozwala przygotowywać je zgodnie z obowiązującym kanonem prawnym, bazując na wszechstronnej wiedzy .

Pozew

W ramach współpracy z Klientem sporządzamy pozwy cywilne, reprezentujemy stronę w Sądzie powszechnym, administracyjnym oraz przed Sądem Najwyższym. Prowadzimy sprawy Klientów do samego końca, oferując sporządzenie zażalenia oraz apelacji, gdy wynik sądu pierwszej instancji jest niezadowalający. Dotrzymujemy wyznaczonych terminów i doradzamy w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Doskonałe przygotowanie merytoryczne naszych prawników pozwala na obsługę naszego Klienta na najwyższym poziomie, bowiem służymy nie tylko doskonałą wiedzą, ale i doświadczeniem.

Prywatny akt oskarżenia i pozew adhezyjny

Prywatny akt oskarżenia i pozew adhezyjny
W zakres naszych usług wchodzi również pomoc i tworzenie prywatnych aktów oskarżenia. Są to dokumenty sporządzane przeciwko osobie prywatnej, która wyrządziła krzywdę z zakresu przestępstwa prywatnoskargowego, czyli spowodowała lekki uszczerbek na zdrowiu, dopuściła się pomówienia, znieważenia czy naruszenia nietykalności cielesnej. Pomagamy zakończyć całą sprawę z pozytywnym skutkiem, a także uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie od osooskarżonej za pomocą pozwu adhezyjnego.