podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków jest trudny i skomplikowany. Wiadomym jest, że obie strony walczą o swoje interesy. Sprawy nie ułatwiają negatywne emocje, które często pojawiają się po rozstaniu. Wyspecjalizowany adwokat w Rzeszowie zagwarantuje kompleksowe wsparcie, a także fachową pomoc. Wszystko po to, azaistniałe trudności zostały możliwie szybko wyeliminowane. Trzeba wspomnieć, że podział majątku wspólnego jest możliwy dopiero po wyjściu z ustroju wspólności majątkowej.

Sprawy o podział majątku – od czego zacząć?

Przede wszystkim podstawą założenia sprawy o podział jest wniosek. Wniosek musi określać jakie składniki majątku wchodzą majątku wspólnego oraz proponowany sposób podziału. Dodatkowo do wniosku musisz dołączyć stosowne dowody, na okoliczność wykazania własności wymienionych składników majątkowych.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Kolejno wskazać należy, iż w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą różne walory i prawa majątkowe. Są nimi np. przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków, pobrane wynagrodzenia za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego małżonków.

Sposopodziału majątku wspólnego

Po pierwsze majątek wspólny małżonków może zostać podzielony na dwa sposoby. Wszystko zależy więc od indywidualnego przypadku. Najprościej jest przeprowadzić umowny podział. Duże znaczenie ma to, jakie elementy majątku zostaną podzielone – w przypadku nieruchomości wymagany jest akt notarialny. Nie zawsze jednak byli małżonkowie potrafią dojść ze sobą do porozumienia. W takiej sytuacji niezbędne jest postępowanie sądowe, które inicjuje wniosek o podział majątku małżonków. Adwokat reprezentuje swojego klienta na sali sądowej, dzięki czemu nie musi on obawiać się o naruszenie swoich praw. Trzeba zaznaczyć, że wszczęcie postępowania sądowego jest możliwe nawet wtedy, gdy jedna ze stron nie wyraża zgody na umowny podział. Minusem jest fakt, że zajmuje to więcej czasu.

Nierówny podział majątku wspólnego

Zakłada się, że obie strony posiadają równe udziały w majątku wspólnym. W wielu przypadkach jest to krzywdzące dla osoby, która posiada większy wkład. Istnieje możliwość złożenia wniosku o nierówny podział majątku. Oczywiście warto procentowa ustalana jest na podstawie posiadanej dokumentacji. To ona stanowi dowód podczas postępowania sądowego. Skład i wartość majątku wspólnego ustala sąd. Korzystając z pomocy wykwalifikowanego prawnika można mieć pewność, że sprawa przebiegnie szybciej. W przypadku niesatysfakcjonującego wyroku można złożyć odwołanie. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie może pomóc uniknąć błędów oraz korzystnie przeprowadzić całe postępowanie w sprawie.

Rozliczenie nakładów i wydatków

Co do zasady małżonek, który poniósł nakłady na majątek wspólny może żądać ich rozliczenia. Rozliczenia nakładów i wydatków w postępowaniu o podział majątku następuje na podstawie stosownego wniosku. Sąd nie dokona rozliczenia, jeżeli wniosek nie zostanie zgłoszony. Co do zasady nakłady na majątek wspólny podlegają rozliczeniu w pełnej wysokości. Do rozpatrzenia takiego żądania mają zatem zastosowanie przepisy postępowania procesowego. Nakłady i wydatki mogą być czynione zarówno z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków jak i odwrotnie.

Ile kosztuje podział majątku?

Umowny podział majątku wspólnego w sądzie kosztuje 300 zł. W razie sporu wniosek o podział majątku należy uiścić opłatę sądową w wysokości 1.000 zł. Wynajęcie adwokata do prowadzenia sprawy zależy od wartości przedmiotu sporu. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa minimalne stawki wynagrodzenia adwokata w tym zakresie. Przykładowo można wskazać, jeżeli wartość majątku wspólnego wynosi powyżej 10 do 50 tyś. zł jest to kwota 2400 złotych.

Podsumowując, postępowania sądowe dotyczą różnych składników majątkowych – podział mieszkania, nieruchomości gruntowych, budynku, działki rolnej. Jeżeli zastanawiasz się czy darowizna uczyniona przez rodziców wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, ile kosztuje prowadzenie sprawy, na czym polega rozliczenie nakładów i wydatków na majątek wspólny, jak przeprowadzić nierówny podział, jak sporządzić wniosek o podział skontaktuj się z adwokatem.

Podział majątku