Jaka jest historia zawodu prawnika?

Jaka jest historia zawodu prawnika?

Jaka jest geneza rozwoju zawodu adwokata?

Nie wyobrażamy sobie, by nie było wśród nas osób zajmujących się usługami prawnymi, czyli prawników – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy. Takie osoby przychodzą nam z pomocą w każdej sprawie karnej i cywilnej, pomagając nam je wygrać. Na ich pomoc prawną możesz liczyć przy sporządzeniu pisma procesowego, aktu notarialnego.

Rys historyczny

Zawód adwokata ma korzenie sięgające jeszcze czasów starożytnych, jednak prawnicy w formie takiej jak dziś, narodzili się w XIII wieku. Prawnicy pierwotnie mieli reprezentować strony sporu oraz ich interesy. Zawód prawnika stał się popularny szczególnie w XIX wieku, kiedy rozwija się wiele nowych instytucji państwowych, powstają pierwsze nowoczesne kodeksy prawne. W tym czasie otwierane są pierwsze profesjonalne kancelarie adwokackie.

Po 1918

Adwokat nie okazał się zawodem, który wymarł – coraz większa liczba prawników pojawiła się w Polsce wraz z odzyskaniem niepodległości, kiedy spraw sądowych było naprawdę sporo, podobnie jak i w dwudziestoleciu międzywojennym. Każdy prawnik miał wtedy ręce pełne roboty, jednak coraz gorsza sytuacja dotykała tę grupę zawodową podczas wojny, kiedy Niemcy starali się pozbawić Polskę elit, w tym również prawników.

Po 1945

Kancelarie adwokackie znów bez przeszkód rozpoczęły działalność po 1945 roku. W tym okresie wiele sporów majątkowych czy odszkodowań wojennych zapewniło tej grupie zawodowej stałe zatrudnienie. Dziś pracy jest nieco mniej, ale wynika o z faktu ogromnej konkurencji. Prawników jest naprawdę dużo, dlatego każdy ma możliwość wybrać odpowiednią kancelarię adwokacką lub skorzystać z prywatnej praktyki adwokata. W każdym mieście takich kancelarii jest co najmniej kilka, zwłaszcza w centrum miasta.