Prawo rodzinne Rzeszów

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w małżeństwie, zasady pokrewieństwa i powinowactwa oraz kwestie dotyczące opieki i kurateli. Rozumiemy, że sprawy rodzinne to kwestia bardzo delikatna, dlatego – korzystając z naszych usług – mogą Państwo liczyć na rzetelność i pełną dyskrecję.

prawo rodzinne adwokat rzeszów

Sprawy rodzinne

Każda rodzina doświadcza różnych trudności, które mogą powodować stres, problemy finansowe. Jeśli próbujesz znaleźć najlepszy sposób postępowania dla siebie i swoich bliskich, zaufaj doświadczonym adwokatom rodzinnym w Rzeszowie. Niezależnie od tego, czy stoisz przed trudną decyzją o zakończeniu małżeństwa, zakwestionowaniu opieki nad dzieckiem, czy też dotyka Cię przemoc w rodzinie, doświadczony prawnik rodzinny, który rozumie te delikatne sprawy, może Ci pomóc w trudnych chwilach. Prawnik rodzinny może być również przydatnym źródłem informacji przy planowaniu przyszłości w ramach przedślubnych umów majątkowych, zarządzania majątkiem wspólnym. Nasi adwokaci mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z problemami prawnymi, które przechodzą rodziny w  życiu codziennym. Rozumiemy te trudne sytuacje rodzinne. Pozwól nam sobie pomóc.

prawo rodzinne rzeszów

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, występujemy w sporach sądach w charakterze pełnomocnika procesowego. Zapewniamy klientom kompleksową pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Dbamy o interesy naszych Klientów, bezpieczne i komfortowe warunki na sali sądowej. Adwokat zadaje pytania, zgłasza wnioski dowodowe, podejmuje próobalenia twierdzeń strony przeciwnej. Adwokat rodzinny wytłumaczy jakie są przesłanki oraz niezbędne dokumenty do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz przed duchownym. Wyjaśnimy co może być podstawą powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa, na czym polegają przeszkody małżeńskie – przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa, brak wieku, choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy, bigamia. Dobry kontakt z adwokatem, dokonanie wspólnie odpowiedniej analizy relacji rodzinnych, uprzednia ocena szans procesowych Klienta, są kluczowymi kwestiami przy skutecznym prowadzeniu spraw rodzinnych. Tym samym, preferujemy rzetelne podejście do Klienta, dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań.

Co reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dzieli się na trzy główne działy – małżeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela. Udzielamy pomocy w następujących sprawach. 

Małżeństwo

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa
 • zwolnienie cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • dokumenty do zawarcia małżeństwa
 • pozew o unieważnienie małżeństwa
 • przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Pokrewieństwo i powinowactwo

 • sprawy o zaprzeczenie  ojcostwa lub macierzyństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki
 • zaprzeczenie macierzyństwa po śmierci dziecka
 • zasady zarządu majątkiem dziecka
 • zarządzenia wykonawcze sądu – zagrożone dobro dziecka
 • piecza zastępcza
 • uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC
 • uznanie ojcostwa dziecka poczętego
 • pozew o ustalenie ojcostwa

Opieka i kuratela

 • ustanowienie opieki dla małoletniego
 •  pierwszeństwo w objęciu opieki
 • opieka nad rodzeństwem
 • przeszkoda w sprawowaniu opieki
 • nadzór nad sprawowaniem opieki
 • uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego
 • przesłanki ustanowienia kuratora
 • uchylenie i ustanie kurateli
 • kurator dla osoniepełnosprawnej  oraz dla dziecka poczętego
 • kurator dla osonieznanej z miejsca pobytu

Prawo rodzinne Rzeszów

Jeżeli szukasz adwokata praktykującego prawo rodzinne, to zapraszamy na konsultację prawną. Zdajemy sobie sprawę, że w sprawach rodzinnych istotna jest nie tylko biegła znajomość przepisów tej gałęzi prawa, ale również doświadczenie i umiejętność zastosowania odpowiedniego rozwiązania w danej sytuacji. Każda sprawa jest inna, a schematyczne działania bez wątpienia nie mogą przynieść spodziewanych efektów. Rozpatrujemy wszystkie aspekty każdego powierzonego nam zadania.