Unieważnienie małżeństwa

W prawie cywilnym możemy mówić o unieważnieniu małżeństwa lub rozwodzie, prawo kanoniczne – przewiduje wyłącznie ten pierwszy rodzaj wystąpienia ze związku małżeńskiego. W obydwu przypadkach istnieją określone przesłanki umożliwiające skorzystanie z tej instytucji.


Unieważnienie małżeństwa cywilnego


Nie jest tożsame z rozwodem. Oznacza, że związek nie mógł zaistnieć i po stwierdzeniu istnienia przesłanek, małżeństwo jest uznawane za niebyłe od samego początku. Wśród powodów unieważnienia małżeństwa cywilnego można wskazać:

– brak osiągnięcia wymaganego wieku (przy czym wniosek musi być złożony w trakcie istnienia tej przesłanki);

– całkowite ubezwłasnowolnienie (w przypadku jego zniesienia, wniosek staje się bezzasadny);

– choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy (przy czym należy wykazać, że przesłanki te uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa współmałżonkowi oraz ewentualnemu potomstwu);

– bigamia;

– pozostawanie przez jednego ze współmałżonków w błędzie (na przykład co do tożsamości drugiej ze stron) lub pod groźbą;

– jakiekolwiek stosunki pokrewieństwa w linii prostej lub powinowactwa.

Uzyskanie unieważnienia małżeństwa cywilnego może wymagać fachowej pomocy prawnej. Sprawy tego typu są dość skomplikowane i niezbędna jest odpowiednia wiedza z zakresu prawa rodzinnego.


Unieważnienie ślubu kościelnego – przyczyny


W prawie kanonicznym w ogóle nie występuje pojęcie rozwodu. Można jedynie, w bardzo wąsko określonych przypadkach, unieważnić związek. Przyczyny unieważnienia małżeństwa kościelnego to:

– pokrewieństwo (do 4 stopnia w bocznej linii),

– nieosiągnięcie minimalnego wieku (uwaga: nie chodzi o pełnoletniość, ale 14 lat w przypadku kobiety oraz 16 lat dla mężczyzny),

– impotencja,

– niezgodność wiary,

– powinowactwo,

– doprowadzenie do zawarcia związku podstępem (na przykład świadome zatajenie niektórych faktów),

– choroby psychiczne,

– wady samej umowy małżeństwa,

– nieprawidłowy obrzęd (między innymi brak tak zwanego świadka – czyli kapłana),

– wcześniejsze złożenie wieczystego ślubu czystości przez jednego z małżonków.

Uzyskanie unieważnienia ślubu kościelnego jest trudnym zagadnieniem, które wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. Rozwiązanie tego typu sprawy bez fachowej pomocy może być bardzo trudne.

SPRAWY O Unieważnienie Małżeństwa

Siedziba

ul. 3 Maja 28 35-030 Rzeszów

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 8.00 - 18.00

E-mail

kancelaria@e-adwokat.rzeszow.pl

Telefon

Zadzwoń: (17) 3000066