przestępstwa internetowe

Czym są przestępstwa internetowe?

Przestępstwa internetowe, to inaczej cyberprzestępstwa. Dotyczą one wszelkiej działalności przestępczej odbywającej się za pomocą komputerów lub w Internecie. Przestępcy stosują różne metody działania i narzędzia – wirusy, wyłudzanie danych (phishing), oprogramowanie typu spyware lub ransomware oraz socjotechniki. Ich celem jest przeważnie kradzież danych osobowych lub oszustwo.

Postępowanie karne to wszystkie czynności podejmowane przez sąd, które mają za zadanie ustalenie, czy w danym przypadku doszło do przestępstwa. Jeżeli tak, to zadaniem sądu jest tu również ustalenie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W Polsce odpowiedzialność karna może być realizowana ma kilka zasadniczych sposobów – jako grzywna, kara ograniczenia i pozbawienia wolności. W postępowaniu karnym biorą udział dwie podstawowe strony – prokuratura i oskarżony, którego obroną zajmuje się adwokat.

Ustalenie, czy doszło do cyberprzestępstwa

Polskie prawo i zwyczaj prawniczy pozostawiają wiele sposobów na obronę oskarżonego w postępowaniu karny. Jak już wspomniano we wstępie, pierwszym zadaniem takiego postępowania jest ustalenie, czy doszło do cyberprzestępstwa. Ustalenie, czy czyn, wokół którego toczy się sprawa jest czynem faktycznie prawem zakazanym, a jeżeli tak, to jaka jest jego ranga – to pierwsza linia obrony dla adwokata. Prawo nigdy nie jest ścisłe, a ustalenia sądu zawsze opierają się na jakiejś jego konkretnej interpretacji. Występujący w roli obrońcy prawnicy pełnią tu więc ważną rolę. Może on na przykład przyłożyć się do tego, interpretacja przepisów prawa, a więc również danego czynu przebiegła jak najbardziej na korzyść oskarżonego.

Ustalenie cyberprzestępcy

Kolejnym etapem procesu jest ustalenie sprawcy cyberprzestępstwa. Tutaj najistotniejsze znaczenie mają dowody i zeznania świadków. Zasady obowiązujące w polskim sądownictwie mówią, że sąd zapoznaje się z dowodami bezpośrednio i ocenia je według zasad prawidłowego rozumowania, z uwzględnieniem stanu wiedzy i doświadczenia życiowego. Jak więc widać także w tym przypadku mamy duże pole do interpretacji, co stwarza dla obrońcy drugą linią obrony oskarżonego.

Jeżeli już stwierdzono winę oskarżonego adwokat ma jeszcze szansę wpłynięcia na wymiar wymierzonej kary. Obowiązujące w naszym kraju prawo daje tutaj dużą, choć nie nieograniczoną swobodę sądom. W niektórych przypadkach działania adwokata mogą prowadzić nawet do odstąpienia od wymierzenia kary. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy sąd stwierdzi znikomą szkodliwość społeczną czynu.

Przestępstwa internetowe