separacja

Sprawy o separację w Rzeszowie

Separacja nie kończy definitywnie małżeństwa. Małżonkowie, u których nastąpił zupełny rozkład pożycia, mogą wybrać separację. Jest ona odpowiednia dla osób, które nie są gotowe na definitywne rozwiązanie małżeństwa albo mają nadzieję na odbudowanie swojego małżeństwa. Konsekwentnie sprawy o separację to dla obu stron duże przeżycie, szczególnie gdy rozstrzygnąć trzeba kwestię opieki nad dzieckiem. W przypadku tak emocjonujących spraw nieodzowne okazuje się wsparcie prawnika. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie oferuje pomoc w prowadzeniu tego typu spraw – zarówno na sali sądowej jak i w trybie nieprocesowym.

Jak uzyskać separację?

Zacznę od wyjaśnienia, iż małżonkowie mają do wyboru dwie możliwości – separacja prawna w trybie nieprocesowym lub w ramach procesu. W obu przypadkach muszą udowodnić, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Z drugiej strony tryb nieprocesowy to sposób na szybsze załatwienie sprawy. Wiąże się z mniejszymi emocjami, a w przypadku korzystania z pomocy doświadczonych adwokatów podczas spotkań czy negocjacji istnieje szansa na wypracowanie kompromisu, który zadowoli obie strony. Tryb nieprocesowy można zastosować jednak tylko pod warunkiem złożenia przez małżonków zgodnego wniosku i nieposiadania wspólnych małoletnich dzieci. W wielu przypadkach małżonkowie nie mają więc wyboru i muszą wybrać rozprawę przed sądem.

Kiedy separacja jest niedopuszczalna?

Orzeczenie separacji jest niedopuszczalne, jeżeli w skutek niej miałoucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłosprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wniosek o separację

Co najważniejsze, przed procesem w sprawie separacji konieczne jest przygotowanie odpowiedniego pisma – pozew o separację. Sąd będzie orzekał także w takich kwestiach sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Uzyskanie najkorzystniejszych rozstrzygnięć dla strony we wszystkich wymienionych kwestiach wymaga znajomości przepisów i odpowiedniego przygotowania. Nie bez znaczenia są także silne emocje i stres związane z tego typu rozprawami. Właśnie dlatego tak ważny jest dobry adwokat w sprawie separacji. W naszej kancelarii pomagamy kompleksowo przygotować się do procesu – sporządzić odpowiednie pisma, auzyskać najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. Adwokat wyjaśni na czym polega separacja faktyczna, co daje separacja sądowa,  jak długo się czeka na załatwienie sprawy.

Postępowanie w sprawie separacji

Osostające przed decyzją w sprawie separacji zastanawiają się czy wynajęcie adwokata pomoże im w sprawie. Jedną z czynności adwokata jest reprezentowanie strony w procesie. Sprawy o separację dotyczą różnych stosunków, w tym osobistych, gdzie górę biorą emocje. Dlatego w takich okolicznościach dobrze mieć przy sobie powiernika, który będzie czuwał, ainteresy strony nie ucierpiały.

Ile kosztuje separacja małżeńska?

Separacja w związku może zostać orzeczona przez sąd. Pozew o separację należy opłacić. Opłata sądowa wynosi sześćset złotych, chyba że strony złożą zgodny wniosek o separację. Wtedy opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Zniesienie, uchylenie separacji

Zacznę od wyjaśnienia, iż sposobem zakończenia separacji jest złożenie zgodnego wniosku o jej uchylenie do właściwego sądu okręgowego. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie nieprocesowym i gdy uzna, że są podstawy do uchylenia separacji wydaje w tym zakresie orzeczenie. Zniesienie separacji przez sąd powoduje ustanie jej skutków.

Co to jest separacja faktyczna?

Separacja faktyczna polega na tym, iż małżonkowie prowadzą swoje gospodarstwa osobno bez uregulowania tego stanu na drodze prawnej. W skrócie, postępowanie w sprawie separacji wymaga znajomości przepisów prawnych, a pomoc prawna może okazać się niezbędną.

Separacja