tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym

Rozwiązaniem, które może zastosować sąd podczas postępowania karnego jest tymczasowe aresztowanie osooskarżonej. Zatrzymanie przez policję i przekazanie do dyspozycji prokuratury, a także wydanie przez sąd decyzji o tymczasowym aresztowaniu nie jest czymś, do czego w ogóle musi dojść. Atak się stało muszą być spełnione pewne warunki, ściśle określone przez prawo, które jednak – jak inne elementy prawa – podlegają interpretacji. Osoba, którą reprezentuje prawnik ma o wiele większą szansę na uniknięcie takiego scenariusza. Rozważ zatem kontakt z adwokatem w w Rzeszowie.

Kiedy sąd może zastosować tymczasowe aresztowanie?

Według przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju sąd może zdecydować o zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu wyłącznie w czterech zasadniczych przypadkach. Pierwszy z nich to uzasadnione podejrzenie, że podejrzany będzie próbował uciec, lub ukryć się celem uniknięcia procesu. Historia zna takie przypadki, aczkolwiek jak nakazuje sądzić rozsądek trudno taką sytuację przewidzieć. W praktyce sądy o wiele częściej decydują się na takie rozwiązanie, kiedy nie można ustalić tożsamości podejrzanego, lub też nie posiada on stałego adresu zamieszkania. Kolejna przesłanka to podejrzenie prómatactwa, czyli nakłaniania w jakikolwiek sposób świadków do zmiany zeznań, czy utrudniania postępowania w inny sposób. Trzecim przypadkiem jest ten, w którym sprawa dotycz osopodejrzewanej o popełnienie najcięższych przestępstw, zagrożonych karą długoletniego pozbawienia wolności. Ostatnią możliwą przesłanką jest uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, lub bezpieczeństwu publicznemu. Jak już jednak wcześniej wspomniano, decyzję podejmuje sąd zawsze nie na podstawie pewności, ale podejrzenia, czyli swego rodzaju interpretacji faktów.

Wniosek o zmianę tymczasowego aresztowania

Jak już jednak wcześniej wspomniano, decyzję podejmuje sąd zawsze nie na podstawie pewności, ale podejrzenia, czyli swego rodzaju interpretacji faktów. Rola adwokata sprowadza się tu więc wpłynięcie na tę interpretację w taki sposób, nie dało się stwierdzić, że podejrzenie o popełnienie któregokolwiek ze wspomnianych czynów jest faktycznie uzasadnione. Sprawy o tymczasowe aresztowanie to jedna ze specjalizacji działającej kancelarii prawnej.

Tymczasowe aresztowanie