ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnianie przewidziane jest w polskim prawie w celu ochrony osoby, która samodzielnie nie powinna podejmować decyzji rodzących konsekwencje prawne. Ubezwłasnowolnienie możliwe jest zarówno w przypadku osób chorych psychicznie, niedorozwiniętych umysłowo lub cierpiących na inne zaburzenia psychiczne – w tym pijaństwo lub narkomanię. Pomoc prawną w tego typu sprawach na terenie miasta Rzeszów można uzyskać, zwracając się do adwokata w Rzeszowie. Skontaktuj się naszą kancelarią telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pomoc adwokata w sprawach o ubezwłasnowolnienie

Sprawy o ubezwłasnowolnienie nie należą do najprostszych. Najbliżsi często czują się rozdarci między chęcią uchronienia danej osoprzed konsekwencjami zawierania umów czy podejmowania innych czynności bez pełnej świadomości swoich czynów a poczuciem ograniczania jej. W tego typu sprawach konieczna jest pomoc adwokata. Pomoże on przygotować odpowiedni wniosek i udowodnić przed sądem, że dana osoba dla własnego dobra powinna zostać przynajmniej częściowo pozbawiona zdolności do czynności prawnych.

Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite

W naszej kancelarii adwokackiej w Rzeszowie podejmujemy się spraw zarówno dotyczących ubezwłasnowolnienia częściowego, jak i całkowitego. W pierwszym przypadku osoba ubezwłasnowolniona będzie mogła samodzielnie dokonywać czynności związanych z umowami powszechnie zawieranymi w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego – na przykład robić drobne zakupu. Będzie mogła również swobodnie rozporządzać swoim zarobkiem czy dokonywać czynności niebędących zobowiązaniem ani rozporządzeniem. Zostanie ustanowiony dla niej także kurator, który będzie musiał zatwierdzić daną czynność prawną, była ona ważna. Najbliżsi mają jednak także możliwość ubiegania się o ubezwłasnowolnienie całkowite. W takim przypadku celem adwokata będzie udowodnienie, że dana osoba nie powinna samodzielnie dokonywać żadnych czynności prawnych prócz tych należących do powszechnych, bieżących spraw życia codziennego. Konieczne będzie także ustanowienie opiekuna dokonującego czynności za ubezwłasnowolnioną osobę.

Ubezwłasnowolnienie