warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na poddaniu sprawcy próbie. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w wielu postępowaniach z zakresu prawa karnego sprawa może zostać umorzona i to na dwa sposoby, warunkowo lub nie. W obu przypadkach postępowanie zostaje zakończone, ale zdecydowanie różne są konsekwencje dla oskarżonego. Jeżeli szukasz adwokata w Rzeszowie zadzwoń do nas i umów termin konsultacji prawnej. Zadzwoń dzisiaj i nie odwlekaj ważnej decyzji do jutra.

Czym różni się umorzenie postępowania od warunkowego umorzenia postępowania?

O umorzeniu postępowania karnego decyduje albo prokurator, albo sędzia. Może to nastąpić z wielu przyczyn, w tym z powodu braku wystarczających dowodów. Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje tylko i wyłącznie jako decyzja sądu, po stwierdzeniu winy oskarżonego. Inne są też przesłanki do obu typów umorzenia postępowania. Warunkowo umarza się sprawę w przypadku stwierdzenia winy oskarżonego, ale jeżeli czyn miał niską szkodliwość społeczną, a oskarżony nie był nigdy karany za czyny umyślne to można mu nie wymierzać kary pod warunkiem, że pomyślnie przejdzie okres próbny o okresowej długości. Tradycyjne umorzenie spowodowane jest zaś błędami proceduralnymi w trakcie prowadzenia sprawy, niewystarczających dowodów itp.

Podstawy warunkowego umorzenia postępowania

W kodeksie karnym zapisano możliwość umorzenia postępowania nawet w sytuacji, gdy wina oskarżonego jest bezsprzeczna. Muszą jednak spełnione pewne warunki:
– zarzuty dotyczą czynu o niskiej szkodliwości społecznej;
– czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nie dłuższą niż 3 lata (a przy zachowaniu dodatkowych warunków czasem do 5 lat);
– okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;
– oskarżony nie był dotychczas karany za czyny umyślne oraz jego postawa życiowa wskazuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości będzie przestrzegał prawa.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Choć warunkowe umorzenie postępowania karnego pozwala uniknąć kary, w tym kary więzienia, to nie zmienia to faktu, że wina zostaje przypisana do oskarżonego. Prawnik nie tylko pomoże wynegocjować najlepszy wyrok, ale przede wszystkim dokładnie wytłumaczy skutki prawne warunkowego umorzenia postępowania karnego. A to one będą miały olbrzymi wpływ na dalszy los oskarżonego. Warto pamiętać, że w przypadku nieprzestrzegania warunków okresu próbnego sąd może cofnąć umorzenie i ponownie zając się sprawą. W niektórych przypadkach powrót sprawy na wokandę może być wręcz obligatoryjny.

Warunkowe umorzenie postępowania