wydziedziczenie

Postępowanie w sprawie o wydziedziczenie

Wydziedziczenie ma swoje miejsce tylko w filmach? Patetyczne i podniosłe groźmajętnego spadkodawcy, faktycznie zarezerwowane są dla epickich powieści, ale polskie prawo spadkowe przewiduje możliwość pozbawienia majątku w ściśle określonych przypadkach. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadząc sprawy o wydziedziczenie realnie informuje klientów o tym, jakie są skutki prawne wydziedziczenia, oraz przypadki, kiedy takich zapisów w testamencie można dokonać.

Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę ustawowego?

Długoletnie konflikty? Brak więzi? Incydentalne kłótnie? Wydawać się mogło, że ostatnia wola spadkodawcy powinna być jego ostatecznym słowem w tej kwestii. Często jednak to prawo decyduje o tym, co przysługuje spadkobiercom po naszej śmierci. Sprawy o wydziedziczenie, prowadzone przez kancelarię adwokacką w Rzeszowie uświadamiają klientów o tym, jakie są skutki prawne wydziedziczenia, oraz powody, które mogą być podstawą do podjęcia takich zapisów w testamencie.

Niechciany spadkobierca, czyli kogo można wydziedziczyć?

Wydziedziczenie nie służy wyróżnieniu jednego członka rodziny, celem degradacji drugiego. Sprawy o wydziedziczenie, które prowadzi kancelaria adwokacka w Rzeszowie w pierwszej kolejności powołują się na art. 1008 k.c., jasno określający podmioty, które można pozbawić prawa do przejęcia majątku po zmarłym.

Należą do nich:

– rodzice;
– małżonek/małżonka;
– zstępni, czyli dzieci lub wnuki.

Wydziedziczenie – jakie są przyczyny?

Krótka, zamknięta lista. Litera prawa jasno określa przypadki, w których można dokonać wydziedziczenia spadkobiercy w testamencie, o których kancelaria adwokacka w Rzeszowie informuje swoich klientów. Skuteczne pozbawienie majątku musi opierać się o właściwy zapis w testamencie z podaniem jednej z następujących przyczyn:

– uporczywe postępowanie spadkobiercy, objawiające się sprzecznymi zasadami, przyjętymi we współżyciu społecznym, które toczy się długotrwale tj. alkoholizm, narkomania, prostytucja i działalność przestępcza;

– celowe lub uporczywe niedopełnienie obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy, które toczy się długotrwale lub systematycznie. Mowa tu o ignorowaniu potrzeb spadkodawcy, nieudzielaniu mu pomocy lub braku zainteresowania jego życiem;

popełnienie przestępstw względem członka rodziny noszących znamiona przewinienia przeciwko zdrowiu, życiu, wolności drugiego człowieka lub obrazę jego czci.

Jakie są skutki prawne wydziedziczenia?

Spadkobierca wydziedziczony traktowany jest tak jaknie dożył otwarcia spadku.

Wydziedziczenie