zatarcie skazania

Świadectwo o niekaralności

W dzisiejszych czasach głównym celem wymierzenia kary skazanemu ma być w szczególności funkcja wychowawcza. Istotnie wielu przestępców bez wątpienia zasługuje na najwyższy wymiar kary, jednakże nawet popełniając najcięższe przestępstwa, nikt zgodnie z obecnie obowiązującym prawem nie może być piętnowany przez całe życie. Istnieje bowiem zapis określający tak zwane zatarcie skazania. Zatem co oznacza ten termin oraz kogo może dotyczyć? Zadzwoń do adwokata w Rzeszowie i uzyskaj potrzebne informacje.

Jak usunąć wpis o skazaniu z krajowego rejestru karnego?

Zatarcie skazania to nic innego jak tak zwana fikcja prawna. Oznacza to, że osoba, która kiedyś została skazana i tym samym zapadł w jej sprawie prawomocny wyrok, który odsiedziała w więzieniu, może być uznana za osobę niekaraną. Skutek zatarcia skazania może być różnorodny. Jednak najczęściej wspomniane rozwiązanie występuje w przypadku przedawnienia się kary lub też w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary, a także przy wymierzeniu kary w zawieszeniu. Gdy wymierzona została kara ograniczenia wolności, skazanie ulega zatarciu po 3 latach od wykonania kary oraz po 1 roku w przypadku kary grzywny. Nawet w przypadku najwyższej kary pozbawienia wolności stosowanej w Polsce, czyli 25 lat spędzonych w więzieniu, osadzony po 10 latach od odbycia kary może być uznany za osobę niekaraną.

Zdecydowanie kary mutylacyjne, czyli popularne kary cielesne stosowane przez wiele wieków bezpowrotnie minęły. Obecnie nawet najbardziej groźni przestępcy, którzy w ciągu swojego życia popełnili naprawdę haniebne czyny nie są karani właśnie w ten sposób. Aktualnie główną funkcją kary jest funkcja wychowawcza i żaden skazany do końca swoich dni nie chodzi z piętnem oprawcy. Istnieje bowiem termin zatarcia skazania, który określa między innymi jako fikcja prawna. Osoba pomimo tego, że została wcześniej skazana, może być po określonym upływie czasu lub też w szczególnych warunkach traktowana jako osoba niekarana. Usunięcie wpisu o karalności z KRK przed upływem terminu może się wydarzyć, przykładowo na skutek zupełnie nowych dowodów, które zmieniają całkowicie sprawę. Warto o tym pamiętać w obliczu wielu różnorodnych spraw. Nasza kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadzi sprawy klientów o zatarcie skazania.

Zatarcie skazania