znęcanie się psychiczne i fizyczne

Na czym polega znęcanie się?

Znęcanie się jest przestępstwem określonym w art. 207 kodeksu karnego.

Zgodnie z tym przepisem kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Znęcanie się nad osobą nieporadną

Jest to postać kwalifikowana znęcania, co ma swój wyraz w karze. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Stosowanie szczególnego okrucieństwa

Jeżeli popełnienie wyżej wskazanych czynów połączone jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie

Jeżeli następstwem w/w czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną.

Znęcanie się psychiczne i fizyczne