Koszty adwokackie

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej i zastanawiasz się jaki jest koszt usług prawniczych? Koszty adwokackie zależą od zawiłości sprawy oraz nakładu pracy jaki trzeba poświęcić na jej rozwiązanie.Wynagrodzenie adwokata zależy od charakteru podejmowanych czynności prawnych w sprawie. Nasi adwokaci udzielają porad prawnych, sporządzają pisma procesowe  oraz reprezentują klientów w sprawach karnych, rodzinnych oraz spadkowych. Jeżeli chcesz umówić się dowiedzieć więcej na temat wynagrodzenia adwokata w Rzeszowie zadzwoń do nas.

Wynagrodzenie adwokata z urzędu

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą zwrócić się do sądu o wyznaczenie adwokata z urzędu. Wynagrodzenie adwokata z urzędu w takim wypadku pokrywane jest ze środków finansowych Skarbu Państwa.

Honorarium adwokata z wyboru

Wynajęcie adwokata do prowadzenia sprawy wiąże się z koniecznością zapłaty honorarium. Wynagrodzenie adwokata z wyboru zależy od charakteru zleconych czynności, stopnia ich skomplikowania, nakładu pracy koniecznego do ich wykonania.

Ile kosztują usługi prawnicze?

Czasem może wydawać się, że wynagrodzenie adwokata jest bardzo wysokie. Jednak kiedy bliżej przyjrzeć się jego składowym, wówczas okazuje się, że czynności, jakie powierza się adwokatowi, naprawdę wymagają odpowiedniej płacy. Co składa się na wysokość wynagrodzenia adwokata?

Czas

Pierwszą rzeczą, za jaką płaci się adwokatowi, jest oczywiście czas. Wynika to z faktu, że musi on spędzić naprawdę dużo czasu podczas całego przebiegu sprawy. Musi zapoznać się z aktami, poznać sytuację danej strony, ale także stawić się w odpowiednich miejscach ze swoim klientem lub bez niego. Warto pamiętać o tym myśląc o stawce adwokata.

Reprezentacja

Bardzo ważnym zadaniem każdego prawnika jest reprezentowanie swojego klienta w różnych instytucjach. To z kolei niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność oraz potrzebę przygotowania do tego faktu. Koszt porady prawnej, reprezentowania w sprawie i innych usług zależy od kancelarii oraz od rodzaju sprawy i poziomu zaangażowania w nią prawnika (lub adwokatów). Warto zatem wcześniej omówić z kancelarią koszt reprezentowania, a nie kierować się przykładowymi cennikami dostępnymi w intrenecie.

Wiedza i doświadczenie zawodowe

Kolejną składową kosztu jest wiedza pracowników kancelarii adwokackiej na temat tego, jak działa system sądownictwa oraz jak wyglądają uregulowania prawne. Osoniezajmujące się tym na co dzień, mogą nie wiedzieć jak postępować podczas rozprawy, postępowania czy przesłuchania. Taka wiedza przekazana przez prawnika i jego wsparcie, są nieocenione.

Przygotowanie dokumentacji procesowej

Elementem wynagrodzenia są także koszt sporządzenia pism procesowych jak np. pozwu, apelacji, wniosku itp. Koszt sporządzenia pisma w sprawie zatem także ma wpływ na wysokość wynagrodzenia. Sporządzenie takiego pisma przez specjalistę daje pewność, że jest ono profesjonalnie przygotowane i uwzględnia wszystkie wymogi formalne dotyczące tworzenia pism procesowych.