Zachowek

Zachowek

Czym jest zachowek? Według obowiązującego w Polsce prawa spadkowego podstawą dziedziczenia w wyniku śmierci osonajbliższej jest sporządzony wcześniej przez nią testament. Nie oznacza to jednak, że w przypadku pominięcia w testamencie osób nazywanych w Kodeksie cywilnym spadkobiercami ustawowymi, pozostają

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Wniosek o rozdzielność majątkową Rozdzielność majątkowa jest jednym z ustrojów majątkowych występujących w małżeństwie. Kiedy małżonkowie nie podpiszą małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. Intercyzy), to od początku ich małżeństwa obowiązywać będzie ustrój ustawowej wspólności majątkowej (art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków Podział majątku wspólnego małżonków jest trudny i skomplikowany. Wiadomym jest, że obie strony walczą o swoje interesy. Sprawy nie ułatwiają negatywne emocje, które często pojawiają się po rozstaniu. Wyspecjalizowany adwokat w Rzeszowie zagwarantuje kompleksowe wsparcie, a

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Postępowanie w sprawie o wydziedziczenie Wydziedziczenie ma swoje miejsce tylko w filmach? Patetyczne i podniosłe groźmajętnego spadkodawcy, faktycznie zarezerwowane są dla epickich powieści, ale polskie prawo spadkowe przewiduje możliwość pozbawienia majątku w ściśle określonych przypadkach. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny

Czym jest zapis windykacyjny? Zapis windykacyjny jest formą rozporządzenia określonym składnikiem majątkowym przez spadkodawcę na wypadek śmierci. Polega na tym, iż w testamencie spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Do nabycia dochodzi automatycznie