KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie zapewnia profesjonalne usługi prawne. W pracy stawiamy przede wszystkim na specjalizację zawodową.

Adwokat w Rzeszowie

O kancelarii

Prowadzimy procesy sądowe w postępowaniu procesowym, nieprocesowym. Kancelaria oferuje pomoc w zakresie głównych gałęzi prawa. Jeżeli zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa, szukasz pełnomocnika do prowadzenia sprawy skontaktuj się z adwokatem i ustal termin porady prawnej.

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie

SKUTECZNOŚĆ

Przede wszystkim zaznaczyć należy, iż uzyskanie najlepszego rezultatu w sprawie wymaga posiadania zespołu doświadczonych prawników, znających realia panujące w lokalnych sądach w województwie podkarpackim. Nasz zespół posiada liczne sukcesy w prowadzeniu postępowań sądowych. Jesteśmy w stanie tak zbudować linię obrony, aby uzyskać najlepszy wynik w Twojej sprawie, nawet jeżeli inni już nie widzą żadnych szans na wygraną.

DOŚWIADCZENIE

Tak, nasi prawnicy posiadają dużą praktykę zawodową.  Doświadczony adwokat w Rzeszowie zna prawo i sądy. Nasz zespół składa się z adwokatów, którzy mogą zapewnić korzystną perspektywę dla twojej sprawy. Posiadamy dużą praktykę  w reprezentowaniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej. Wielokrotnie  reprezentowaliśmy klientów w licznych procesach sądowych z korzystnym wynikiem.

OBSŁUGA PRAWNA

Dodatkowo, poza prowadzeniem spraw sądowych, istotne znaczenie w naszej praktyce zawodowej odgrywa profesjonalna obsługa prawna. W ramach dotychczasowej działalności mieliśmy okazję świadczyć pomoc prawną w zakresie obrony oskarżonych. Występowaliśmy wielokrotnie jako pełnomocnik powoda i pozwanego w postępowaniu procesowym, wnioskodawcy oraz uczestnika w postępowaniu nieprocesowym.

KOMPLEMENTARNOŚĆ

Niezależnie od powyższego kancelaria współpracuje z uznanymi specjalistami z różnych dziedzin, aby zapewnić kompleksowe usługi prawne. Wysoka jakość świadczonych usług prawnych jest naszym priorytetem działania.

USŁUGI PRAWNE

Gdy zostaniesz oskarżony o przestępstwo stawka jest wysoka. Możesz być narażony na karę więzienia, wysoką grzywnę, utratę prawa jazdy i inne sankcje. Dobry adwokat w Rzeszowie będzie skutecznie reprezentował Cię w postępowaniu sądowym, walczył o zwolnienie lub ograniczenie zarzutów.

Postawienie zarzutów, przesłuchanie w charakterze podejrzanego na policji lub w prokuraturze, wniesienie aktu oskarżenia do sądu to sytuacje, które są bardzo stresujące i wymagające wsparcia. Doświadczony adwokat jest po to, aby prawa nie ucierpiały. 

Zastosowanie środków zapobiegawczych może być bardzo uciążliwym i stresującym przeżyciem. W imieniu naszych mocodawców walczymy o uchylenie, zmianę środków zapobiegawczych na łagodniejszego rodzaju. Ułatwiamy nawiązanie kontaktu z osobami osadzonymi .

Kwestie związane z rozwiązaniem małżeństwa, spory o opiekę nad dzieckiem lub alimenty, lub zarzuty nadużycia i zaniedbania są głęboko emocjonalne. W naszej kancelarii będziesz współpracować z doświadczonym prawnikiem, który rozumie, przez co przechodzisz i jakiej pomocy potrzebujesz do ochrony Twoich interesów.

Dobry adwokat w Rzeszowie pomoże sporządzić pozew w sprawie, udzieli fachowej porady prawnej i będzie reprezentował Twoje interesy w procesie sądowym. Będzie dbał o interesy, złoży wniosek o zabezpieczenie należnych roszczeń, poprowadzi negocjacje i mediacje.

Kodeks reguluje wiele zagadnień. Znajdziesz tam przepisy dotyczące kwestii stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami, osobami związanymi węzłem opieki i kurateli.

Wskutek dziedziczenia mogą zostać naruszone prawa osób uprawnionych. Aby do tego nie doszło przepisy prawa szczegółowo określają zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego, reguły odpowiedzialności za długi spadkowe, zasady sporządzania, rodzaje i wady testamentów. W praktyce jednak zasadnicze znaczenie nabiera orzecznictwo sądowe, które stanowi wykładnię oraz sposób interpretacji konkretnych przepisów prawnych.

W naszej kancelarii na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany przepisów prawa, aby rzetelnie doradzać naszym klientom w rozwiązywaniu problemów.

Prawo definiuje zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców na określonych prawem zasadach. Kodeks cywilny określa zasady dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego.

Najważniejsze informacje

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego – spory o zapłatę należności, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, prawa pracy – odwołanie od wypowiedzenia umowy, zwolnienie dyscyplinarne. Zapewniamy kompleksowe usługi prawne firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Profesjonalna obsługa prawna wymaga dogłębnej znajomości przepisów prawa gospodarczego oraz handlowego.

Profesjonalna obsługa prawna firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie zapewnia bieżące doradztwo prawne, zajmujemy się opiniowaniem i sporządzanie kontraktów handlowych, prowadzimy sprawy gospodarcze, o zapłatę. Reprezentujemy wierzycieli i dłużników w postępowaniach windykacyjnych. Oferujemy pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, ich przekształcaniem, podziałem i likwidacją. Prowadzimy postępowania o uzyskanie zezwoleń i koncesji, reprezentujemy klientów w sprawach rejestracji znaków użytkowych oraz towarowych.

Istnieje możliwość odbycia w kancelarii praktyki zawodowej. Współpracujemy ze studentami prawa oraz aplikantami adwokackimi. Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem stażu w kancelarii prześlij swoje CV na adres: kancelaria@e-adwokat.rzeszow.pl.

Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy można udzielić w kancelarii adwokackiej w obecności adwokata. Mocodawca możne złożyć pełnomocnictwo do protokołu w trakcie rozprawy lub podczas wykonywania czynności procesowych z jego udziałem. Osoby przebywające za granicą mogą udzielić pełnomocnictwa bez konieczności przyjazdu do Polski. Czynności tej można dokonać przed konsulem RP. Innym sposobem jest udzielenie upoważnienia przed notariuszem, które trzeba zaopatrzyć w klauzulę apostille.

Kancelaria adwokacka przywiązuje najwyższą wagę do ochrony informacji i danych powierzanych nam przez Klientów. Zapewnienie odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa przekazywanych nam informacji jest jednym z podstawowych naszych priorytetów. Proponujemy również zapoznać się z „Polityką prywatności” .

Kancelaria adwokacka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas świadczenia pomocy prawnej. Adwokat prowadzący działalność w formie kancelarii adwokackiej musi posiadać polisę ubezpieczeniową.

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach ZUS, postępowaniach cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa pracy. Adwokat w Rzeszowie prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

Siedzibą kancelarii jest miasto Rzeszów, jednak działamy na terenie całego województwa podkarpackiego. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Obsługujemy klientów mieszkających za granicą.

Profesjonalna obsługa prawna firm, osób prywatnych. Proponujemy następujące formy współpracy – stała obsługa prawna, jednorazowe zlecenia, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Stała obsługa prawna obejmuje doraźne konsultacje telefoniczne sytuacjach nagłych, sporządzenie pisemnych opinii, szczegółowych analiz, krótkich wyjaśnień. Doraźna pomoc prawna polega na jednorazowym udzieleniu porady prawnej, prowadzeniu konkretnej sprawy  przed sądem, organem administracyjnym, organem egzekucyjnym, sporządzeniu aktu prawnego – pisma w sprawie, umowy, uchwały.

NASZE Atuty

Praktyka kancelarii opiera się na wiedzy nabytej w trakcie studiów prawniczych, aplikacji adwokackiej oraz odbywanych regularnie szkoleń zawodowych. Nieustannie pogłębiamy naszą wiedzę – monitorujemy wszelkie zmiany przepisów prawnych, orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Istotne miejsce zajmują również postulaty doktryny prawa. 

Gwarancją jakości świadczonych usług prawnych na najwyższym poziomie jest wieloletnia praktyka zawodowa adwokatów wchodzących w skład naszego zespołu. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala na rozwiązywanie najtrudniejszych spraw.  Doświadczony adwokat w Rzeszowie może podjąć się prowadzenia skomplikowanych postępowań sądowych z korzyścią dla klienta.

Ekspercka wiedza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym pozwala nam skutecznie rozwiązywać wszelkie sprawy klientów. Dowodem tego są liczne procesy, w których wywalczyliśmy korzystny rezultat.

“Dobry adwokat nigdy nie zadaje pytania, nie znając odpowiedzi”

John Grisham – Ostatni sędzia

PUBLIKACJE

W dniu 30 listopada 2020 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Od 30 listopada 2020 r. Policja, Żandarmeria Wojskowa będą mogły wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się

Pouczenie o prawie wniesienia zażalenia Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę stosującą przemoc w rodzinie o przyczynach ich wydania, o możliwości i

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dniem 30 listopada 2020 r. wprowadza

Kancelaria adwokacka

ul. 3 Maja 28 35-030 Rzeszów

Godziny otwarcia

Pon. - Pt.: 8.00 - 18.00

Zadzwoń: (17) 300 00 66