KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie zapewnia profesjonalne usługi prawne. W pracy stawiamy przede wszystkim na specjalizację zawodową. Prowadzimy procesy sądowe w postępowaniu procesowym, nieprocesowym. Zapewniamy pomoc w zakresie głównych gałęzi prawa. Jeżeli zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa, szukasz pełnomocnika do prowadzenia sprawy skontaktuj się z adwokatem i ustal termin porady prawnej.

adwokat Rzeszów

Zespół kancelarii

Przede wszystkim zaznaczyć należy, iż uzyskanie najlepszego rezultatu w sprawie wymaga posiadania zespołu doświadczonych prawników, znających realia panujące w lokalnych sądach w województwie podkarpackim. Nasz zespół posiada liczne sukcesy w prowadzeniu postępowań sądowych. Jesteśmy w stanie tak zbudować linię obrony, aby uzyskać najlepszy wynik w Twojej sprawie, nawet jeżeli inni już nie widzą żadnych szans na wygraną.

Tak, nasi prawnicy posiadają dużą praktykę zawodową.  Doświadczony prawnik w Rzeszowie zna prawo i sądy. Nasz zespół składa się z adwokatów, którzy mogą zapewnić korzystną perspektywę dla twojej sprawy. Posiadamy dużą praktykę  w reprezentowaniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej. Wielokrotnie  reprezentowaliśmy klientów w licznych procesach sądowych z korzystnym wynikiem.

Najważniejsze informacje

 1. W czym specjalizuje się kancelaria?

  Kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego – spory o zapłatę należności, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, prawa pracy – odwołanie od wypowiedzenia umowy, zwolnienie dyscyplinarne. Zapewniamy kompleksowe usługi prawne firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Profesjonalna obsługa prawna wymaga dogłębnej znajomości przepisów prawa gospodarczego oraz handlowego.

 2. Czy kancelaria prowadzi obsługę firm?

  Profesjonalna obsługa prawna firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie zapewnia bieżące doradztwo prawne, zajmujemy się opiniowaniem i sporządzanie kontraktów handlowych, prowadzimy sprawy gospodarcze, o zapłatę. Reprezentujemy wierzycieli i dłużników w postępowaniach windykacyjnych. Oferujemy pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, ich przekształcaniem, podziałem i likwidacją. Prowadzimy postępowania o uzyskanie zezwoleń i koncesji, reprezentujemy klientów w sprawach rejestracji znaków użytkowych oraz towarowych.

 3. Kto w kancelarii możne odbyć staż zawodowy?

  Istnieje możliwość odbycia w kancelarii praktyki zawodowej. Współpracujemy ze studentami prawa oraz aplikantami adwokackimi. Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem stażu w kancelarii prześlij swoje CV na adres: kancelaria@e-adwokat.rzeszow.pl.

 4. Jak można udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy?

  Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy można udzielić w kancelarii adwokackiej w obecności adwokata. Mocodawca możne złożyć pełnomocnictwo do protokołu w trakcie rozprawy lub podczas wykonywania czynności procesowych z jego udziałem. Osoby przebywające za granicą mogą udzielić pełnomocnictwa bez konieczności przyjazdu do Polski. Czynności tej można dokonać przed konsulem RP. Innym sposobem jest udzielenie upoważnienia przed notariuszem, które trzeba zaopatrzyć w klauzulę apostille.

 5. Czy informacje przekazywane kancelarii są bezpieczne?

  Kancelaria adwokacka przywiązuje najwyższą wagę do ochrony informacji i danych powierzanych nam przez Klientów. Zapewnienie odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa przekazywanych nam informacji jest jednym z podstawowych naszych priorytetów. Proponujemy również zapoznać się z „Polityką prywatności” .

 6. Czy kancelaria adwokacka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

  Kancelaria adwokacka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas świadczenia pomocy prawnej. Adwokat prowadzący działalność w formie kancelarii adwokackiej musi posiadać polisę ubezpieczeniową.

 7. Jakie sprawy prowadzi adwokat?

  Zapewniamy pomoc prawną w sprawach ZUS, postępowaniach cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa pracy. Adwokat w Rzeszowie prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

 8. Na jakim terenie działa kancelaria?

  Siedzibą kancelarii jest miasto Rzeszów, jednak działamy na terenie całego województwa podkarpackiego. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Obsługujemy klientów mieszkających za granicą.

 9. Jakie formy współpracy oferuje kancelaria?

  Profesjonalna obsługa prawna firm, osób prywatnych. Proponujemy następujące formy współpracy – stała obsługa prawna, jednorazowe zlecenia, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Stała obsługa prawna obejmuje doraźne konsultacje telefoniczne sytuacjach nagłych, sporządzenie pisemnych opinii, szczegółowych analiz, krótkich wyjaśnień. Doraźna pomoc prawna polega na jednorazowym udzieleniu porady prawnej, prowadzeniu konkretnej sprawy  przed sądem, organem administracyjnym, organem egzekucyjnym, sporządzeniu aktu prawnego – pisma w sprawie, umowy, uchwały.