Przejdź do treści

PRAWO RODZINNE

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w małżeństwie, zasady pokrewieństwa i powinowactwa oraz kwestie dotyczące opieki i kurateli. Rozumiemy, że sprawy rodzinne to kwestia bardzo delikatna, dlatego – korzystając z naszych usług – mogą Państwo liczyć na rzetelność i pełną dyskrecję.

Sprawy rodzinne adwokat Rzeszów

Adwokat od spraw rodzinnych

Każda rodzina doświadcza różnych trudności, które mogą powodować stres, problemy finansowe. Jeśli próbujesz znaleźć najlepszy sposób postępowania dla siebie i swoich bliskich, zaufaj doświadczonym adwokatom rodzinnym w Rzeszowie.

Niezależnie od tego, czy stoisz przed trudną decyzją o zakończeniu małżeństwa, zakwestionowaniu opieki nad dzieckiem, czy też dotyka Cię przemoc w rodzinie, doświadczony prawnik rodzinny, który rozumie te delikatne sprawy, może Ci pomóc w trudnych chwilach. Prawnik rodzinny może być również przydatnym źródłem informacji przy planowaniu przyszłości w ramach przedślubnych umów majątkowych, zarządzania majątkiem wspólnym.

Nasi adwokaci mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z problemami prawnymi, które przechodzą rodziny w  życiu codziennym. Rozumiemy te trudne sytuacje rodzinne. Pozwól nam sobie pomóc.

sprawy rodzinne rzeszów

Prawnik od spraw rodzinnych

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, występujemy w sporach sądach w charakterze pełnomocnika procesowego. Zapewniamy klientom kompleksową pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Dbamy o interesy naszych Klientów, bezpieczne i komfortowe warunki na sali sądowej. Adwokat zadaje pytania, zgłasza wnioski dowodowe, podejmuje próby obalenia twierdzeń strony przeciwnej.

Adwokat rodzinny wytłumaczy jakie są przesłanki oraz niezbędne dokumenty do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz przed duchownym. Wyjaśnimy co może być podstawą powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa, na czym polegają przeszkody małżeńskie – przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa, brak wieku, choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy, bigamia.

Zdajemy sobie sprawę, że w sprawach rodzinnych istotna jest nie tylko biegła znajomość przepisów tej gałęzi prawa, ale również doświadczenie i umiejętność zastosowania odpowiedniego rozwiązania w danej sytuacji. Każda sprawa jest inna, a schematyczne działania bez wątpienia nie mogą przynieść spodziewanych efektów. Rozpatrujemy wszystkie aspekty każdego powierzonego nam zadania.

Dobry kontakt z adwokatem, dokonanie wspólnie odpowiedniej analizy relacji rodzinnych, uprzednia ocena szans procesowych Klienta, są kluczowymi kwestiami przy skutecznym prowadzeniu spraw rodzinnych. Tym samym, preferujemy rzetelne podejście do Klienta, dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań.

Co reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dzieli się na trzy główne działy – małżeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela. Udzielamy pomocy w następujących sprawach. 

MAŁŻEŃSTWO

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa
 • zwolnienie cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • dokumenty do zawarcia małżeństwa
 • pozew o unieważnienie małżeństwa
 • przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

 • sprawy o zaprzeczenie  ojcostwa lub macierzyństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki
 • zaprzeczenie macierzyństwa po śmierci dziecka
 • zasady zarządu majątkiem dziecka
 • zarządzenia wykonawcze sądu – zagrożone dobro dziecka
 • piecza zastępcza
 • uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC
 • uznanie ojcostwa dziecka poczętego
 • pozew o ustalenie ojcostwa

OPIEKA I KURATELA

 • ustanowienie opieki dla małoletniego
 •  pierwszeństwo w objęciu opieki
 • opieka nad rodzeństwem
 • przeszkoda w sprawowaniu opieki
 • nadzór nad sprawowaniem opieki
 • uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego
 • przesłanki ustanowienia kuratora
 • uchylenie i ustanie kurateli
 • kurator dla osoby niepełnosprawnej  oraz dla dziecka poczętego
 • kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Prawo rodzinne pytania

 1. Czego dotyczą sprawy rodzinne?

  Sprawy rodzinne i opiekuńcze dotyczą stosunków małżeńskich – zawarcie i rozwiązanie małżeństwa,  relacji między rodzicami i dziećmi, kwestii przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

 2. Pełnomocnik z urzędu w sprawie rodzinnej

  Osoby, które ze względu na swoją niekorzystną sytuację materialną lub osobistą mogą starać się o przyznanie pełnomocnika. Aby tego dokonać należy do sądu złożyć stosowny wniosek załączając oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku dochodach oraz źródłach utrzymania. Pełnomocnik z urzędu w sprawie rodzinnej skonsultuje z Tobą sprawę oraz pomoże Ci w procesie sądowym. 

 3. Na czym polega reprezentowanie w sprawie rodzinnej?

  Reprezentowanie w sprawie rodzinnej obejmuje czynności procesowe wykonywane przez adwokata w trakcie procesu sądowego w danej sprawie. Adwokat na podstawie udzielonego przez mocodawcę umocowania występuje jako pełnomocnik strony w postępowaniu. Podczas rozprawy lub posiedzenia prezentuje roszczenia strony w sprawie, zgłasza wnioski dowodowe, zarzuty, zadaje pytania stronom oraz świadkom.  

 4. Ile kosztuje adwokat do spraw rodzinnych?

  Nie ma jednolitego cennika, który określałby ceny za świadczenie usług w sprawach rodzinnych. Koszt z jakim musisz się liczyć, gdy planujesz wynajęcie adwokata do sprawy rodzinnej zależy od sprawy, którą chcesz mu zlecić, dodatkowych czynności, które trzeba w sprawie wykonać. Skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem, którego chcesz wynająć i zapytaj o cenę jego usług w tym zakresie.

 5. Jak uzyskać pomoc prawną w sprawie rodzinnej?

  Pomoc prawna w sprawie rodzinnej obejmuje porady prawne, reprezentowanie w sprawie, sporządzanie pis procesowych. Fachową pomoc możesz uzyskać w kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w tego rodzaju sprawach sądowych. Sprawy rodzinne są zróżnicowane i wymagają wiedzy specjalistycznej. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w tym zakresie wyznaczonych możesz uzyskać pomoc prawną. Adwokat udzieli konsultacji i pomoże sporządzić pozew w sprawie rodzinnej. 

 6. Co robi adwokat od spraw rodzinnych?

  Adwokat rodzinny na podstawie udzielonego pełnomocnictwa może reprezentować Cię w postępowaniu sądowym. Oprócz tego adwokat sporządza pisma procesowe – pozew, wniosek dowodowy, wniosek o zabezpieczenie powództwa. 

 7. Jakie są koszty w sprawach rodzinnych?

  Koszty w sprawach rodzinnych zależą od sprawy, jaką chcesz założyć w sądzie. Przykładowo sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa – 240 zł, sprawa o uznanie za zmarłego – 180 zł. Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych związanych z opłatą może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Może również złożyć wniosek o pełnomocnika z urzędu. 

 8. Jak napisać pozew w sprawie rodzinnej?

  Zasadniczo pozew składa się z dwóch części – wstępu oraz uzasadnienia. We wstępie określasz swoje roszczenie, czyli o co wnosisz. W uzasadnieniu musisz wskazać okoliczności faktyczne, które uzasadniają Twoje roszczenie w sprawie. Pozew w sprawie o ustalenie ojcostwa określa treść żądania w ten sposób, iż sąd ma stwierdzić, że ojcem dziecka jest określony mężczyzna.