Przejdź do treści

PRAWO CYWILNE

sprawy cywilne adwokat, kancelaria prawo cywilne

Sprawy cywilne

Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która reguluje stosunki między podmiotami prawa cywilnego. Charakteryzuje się brakiem stosunku podporządkowania oraz równością stron. Kodeks prawa cywilnego reguluje kwestie związane s prawem własności, zagadnienia dotyczące zobowiązań.

Postępowanie cywilne

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadzi sprawy cywilne o:

 • zapłatę należności ( postępowanie cywilne zwykłe, upominawcze, uproszczone, nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze )
 • ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • eksmisję
 • upadłość konsumencką
 • w postępowaniu wieczystoksięgowym ( ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym )
 • ochronę własności oraz posiadania, w tym o sprawy o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • ustalenie nieważności umowy
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • rozwiązanie umowy dożywocia
 • odwołanie darowizny
 • wady rzeczy  z tytułu rękojmi oraz gwarancji

Sprawa z powództwa cywilnego

Zajmujemy się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów cywilnoprawnych. Sporządzamy pisma, w tym wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy.

sprawy cywilne rzeszów