SPRAWY ZUS

sprawy zus

Reprezentowanie w sprawach ZUS

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadzi sprawy ZUS, KRUS, WBE. Adwokat od spraw ZUS udzieli porady prawnej w zakresie przepisów prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych. Bedzie reprezentował interesy klientów w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, KRUS-em, Wojskowym Biurem Emerytalnym oraz w postępowaniu sądowym.

Obszarem naszej pomocy objęte są następujące zagadnienia:

  • emerytury i renty
  • emerytury pomostowe – praca w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
  • zasiłki – macierzyński, chorobowy, opiekuńczy, wychowawczy
  • świadczenia mundurowe
  • świadczenia rehabilitacyjne
  • przedawnienie składek na ubezpieczenie społeczne
  • wyłączenie z ubezpieczenia społecznego – fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej, pozorna umowa o pracę
  • nienależnie pobrane świadczenie
  • sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Jeżeli chcesz uzyskać konsultację prawną zadzwoń do nas i ustal termin spotkania.