Pomoc w sprawach ZUS

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie prowadzi sprawy ZUS, KRUS, WBE. Adwokat od spraw ZUS udzieli porady prawnej w zakresie przepisów prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych. Bedzie reprezentował interesy klientów w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, KRUS-em, Wojskowym Biurem Emerytalnym oraz w postępowaniu sądowym.

sprawy zus adwokat

Obszarem naszej pomocy objęte są następujące zagadnienia:

 • emerytury ( postępowanie w sprawie przyznania świadczeń, okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury, przeliczanie emerytur, zawieszenie prawa do emerytury )
 • kapitał początkowy ( czym jest i komu się należy, od czego zależy kwota kapitału początkowego, wyliczanie oraz przeliczanie kapitału początkowego, okresy składkowe i nieskładkowe, pomoc w odszukiwaniu dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy, rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze )
 • renty ( renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, socjalna, okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do renty, przeliczenie renty, zawieszenie prawa do renty )
 • emerytury pomostowe – praca w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
 • świadczenia przedemerytalne ( warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego, postępowanie w sprawie )
 • dodatki do świadczeń emerytalno – rentowych ( dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych, dodatek kombatancki, za tajne nauczanie, weterana poszkodowanego )
 • zasiłki –  zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wychowawczy, pogrzebowy, wyrównawczy
 • świadczenia mundurowe
 • przedawnienie składek na ubezpieczenie społeczne
 • wyłączenie z ubezpieczenia społecznego – fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej, pozorna umowa o pracę
 • nienależnie pobrane świadczenie
 • sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Jeżeli chcesz uzyskać konsultację prawną zadzwoń do nas i ustal termin spotkania.

sprawy zus rzeszów