E-ADWOKAT

Co powinna wiedzieć osoba dotknięta przemocą w rodzinie?

informacje dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

W dniu 30 listopada 2020 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wskazana ustawa wprowadza możliwość wydania przez policję nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego … Czytaj dalej

Jakie rzeczy stanowią własność osoby stosującej przemoc w rodzinie?

mienie stanowiące własność osoby stosującej przemoc w rodzinie

Od 30 listopada 2020 r. Policja, Żandarmeria Wojskowa będą mogły wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Co w takie sytuacji może zrobić osoba stosująca przemoc w rodzinie? Jakie przysługują jej uprawnienia w stosunku do jej mienia? Prawo zabrania przedmiotów osobistego użytku … Czytaj dalej

Jak napisać zażalenie na nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się?

zażalenie na nakaz opuszczenia mieszkania

Pouczenie o prawie wniesienia zażalenia Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę stosującą przemoc w rodzinie o przyczynach ich wydania, o możliwości i sposobie złożenia zażalenia, a także informuje o danych teleadresowych właściwych miejscowo placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz placówek prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne lub programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Miejsca … Czytaj dalej

Nakaz opuszczenia mieszkania – kiedy policjant może wydać?

nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dniem 30 listopada 2020 r. wprowadza nowe rozwiązanie prawne do ustawy o Policji. Służby mundurowe – Policja, Żandarmeria Wojskowa nabędą nowe uprawnienia do natychmiastowego reagowania. Są nim nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego … Czytaj dalej