alimenty

Nasza kancelaria adwokacka znajdująca się w mieście Rzeszów świadczy usługi prawne z zakresu ustalania alimentów na dziecko. Sprawy o alimenty dla dziecko są często skomplikowane, a jednocześnie mają ogromne znaczenie – od wysokości zasądzonych alimentów zależy bowiem dobrobyt małoletnich przez kolejne lata. Właśnie dlatego tak ważne jest wybranie adwokata w Rzeszowie specjalizującego się w postępowaniach z tego zakresu.

Adwokat w sprawie alimentów

W naszej kancelarii oferujemy pomoc w sprawie o alimenty dla dziecka, małżonka. Po ustaleniu oczekiwań i strategii działania przygotowujemy pozew o alimenty ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, umieszczając w nim stosowne żądania, wyliczając prawidłową wysokość alimentów, przedstawiając koszty utrzymania dziecka i wszelkie wydatki. Właściwe udokumentowanie kosztów związanych z edukacją, leczeniem, rozrywką czy codziennym wychowaniem dziecka jest niezwykle ważne. Sąd ustali wysokość alimentów, biorąc pod uwagę potrzemałoletniego dziecka, a także możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Ostateczna wysokość zasądzonej kwoty zależy jednak w dużej mierze od uznania sędziego. Na jego decyzję można natomiast wpłynąć, przygotowując profesjonalną argumentację podczas rozprawy.

Pozew o alimenty

Niezwykle częste są sprawy, w których rodzic próbuje uchylić się od obowiązku alimentacyjnego lub płaci mniej niż wymagałotego dobro dziecka. W takiej sytuacji pozostaje tylko droga sądowa. Pozew o alimenty rozpoczyna batalie sądową w sprawie. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodzica lub zwiększenia się potrzeb małoletniego dziecka można złożyć pozew o podwyższenie alimentów o podwyższenie wcześniej już ustanowionych alimentów. Rodzic obciążony obowiązkiem alimentacyjnym, którego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, może natomiast zgłosić się do adwokata z naszej kancelarii po pomoc w ubieganiu się o zmianę kwoty zasądzonego świadczenia. Wiedza z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw pomaga nam osiągać najbardziej korzystne rozwiązania. Nie boimy się spraw trudnych czy skomplikowanych, mając na uwadze przede wszystkim dobro rodziny, a szczególnie małoletnich dzieci. Alimenty dla dziecka są obowiązkiem, który sąd nakłada w razie, gdy osoba zobowiązana nie robi tego dobrowolnie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Apotrzedziecka były realizowane na bieżąco można złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów. Sąd rozpoznaje taki wniosek priorytetowo, bez zbędnej zwłoki. Adwokat w sprawie alimentów przygotuje profesjonalny wniosek o zabezpieczenie.

Alimenty na małżonka

Prawo przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o alimenty dla małżonka.

Alimenty