unieważnienie testamentu

Wniosek o unieważnienie testamentu

Otwarcie testamentu może wywołać lawinę pytań, a nawet wszczęcie dochodzenia przez spadkobierców. Coś, co wydawało się oczywiste może zaskoczyć rodzinę i przyjaciół zmarłego. Sprawy o unieważnienie testamentu prowadzone przez kancelarię adwokacką w Rzeszowie, dotykają wielu, często niezrozumiałych pytań klientów. Wspólnym mianownikiem jest litera prawa, która uzasadnia przyczyny oraz skutki nieważności testamentu. Zanim zechcesz podważyć ostatnią wolę, sprawdź kiedy testament jest nieważny. W tym celu skontaktuj się z adwokatem w Rzeszowie.

Sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu, czyli kiedy ostatnia wola jest ważna, a kiedy nie?

Sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu prowadzą do jego podważenia przez strony, które się z nim nie zgadzają. Wątpliwości szybko rozwiewa litera prawa, która ustala kiedy ostatnia wola zmarłego faktycznie może być wadliwa lub niezgodna z prawem. Ajednak dociekać przyczyny nieważności testamentu, warto wiedzieć, kiedy ten w ogóle jest ważny.

Kto może sporządzić testament? Polskie prawo możliwość do spisywania i odwoływania ostatniej woli określa mianem zdolności testowania. Posiadają ją osoby, które nabyły zdolności do czynności prawnych, czyli:

– ukończyły 18 rok życia lub małoletni, którzy zawarli związek małżeński;
– nie są całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione;
– dla których nie ustanowiono doradcy tymczasowego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Co unieważnia testament – jakie są przyczyny i powody?

Sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu, prowadzone przez kancelarię adwokacką w Rzeszowie, jako priorytet stawiają przyczyny nieważności testamentu, które mogą być przesłankami do podjęcia procedury jego podważenia. Dlaczego?

Litera prawa ściśle określa, jakie mogą być przyczyny nieważności testamentu. Wiedza w tym zakresie przekazana klientom kancelarii pozwala na wykluczenie prowadzenia długiego i skomplikowanego procesu sądowego.

Testament może być nieważny wówczas, jeśli został sporządzony:

– w stanie uniemożliwiającym świadome myślenie i powzięcie decyzji o ostatniej woli,

– pod wpływem błędu. Mniemając i uzasadniając, że spadkodawca, jeśli nie działałpod wpływem błędu, nie napisałobecnej treści testamentu;

– pod wpływem groźby.

Inne przyczyny nieważności testamentu to między innymi:

– błędna treść;

– niezachowanie formy;

– brak osobistego sporządzenia testamentu.

Unieważnienie testamentu – jakie są skutki prawne?

Co się dzieje jeśli drogą sądową okaże się, że ostatnia wola zmarłego zawiera wady? Skutki prawne nieważności testamentu zależne są od finału sprawy, ale najczęściej spadek przypada w udziale spadkobiercom wskazanym w innym testamencie lub powołanym na mocy ustawy.

Unieważnienie testamentu