przysposobienie

Postępowanie w sprawie adopcji dziecka

Przysposobienie, czy inaczej – adopcja – dotyczy przyjęcia do rodziny osomałoletniej i stworzenie na gruncie prawnym stosunku podobnym do tego między rodzicem a dzieckiem. Jest to więc przybranie dziecka za swoje, które zawsze ma na celu jego dobro. W naszej kancelarii znajdującej się w mieście Rzeszów oferujemy pomoc w sprawach z tego zakresu, zarówno jeśli chodzi o adopcję pełną, jak i niepełną, kwestiami dotyczącymi władzy rodzicielskiej.

Na czym polega adopcja?

W przypadku przysposobienia między przysposabiającym a przysposobionym powstanie stosunek taki jak między rodzicami a dziećmi, a naturalna rodzina w całości przestanie nią być na gruncie prawa. Oznacza to wyłączenie naturalnych rodziców i dziecka od dziedziczenia po sobie czy brak obowiązków i praw związanych z wychowaniem dziecka, sprawowaniem nad nim opieki, reprezentacją i zarządzaniem majątkiem. Obowiązki te i prawa przejmują wówczas przybrani rodzice. Aprzysposobić dziecko, muszą zostać spełnione przesłanki określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przede wszystkim przysposabiający powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Udowodnienie, że dana osoba dobrze sprawdzi się w roli przybranego rodzica i że przysposobienie ma służyć dobru dziecka jest jednym z najważniejszych zadań adwokata w tego typu sprawach. Ponadto w przypadku przysposobienia konieczne jest uzyskanie odpowiednich zgód – przysposabianego, jeśli skończył 13 lat, rodziców naturalnych w przypadkach określonych w kodeksie, przedstawiciela ustawowego czy małżonka osoprzysposabiającej.

Przysposobienie pełne, nieodwołalne

Podsumowując. Sprawy o adopcję dziecka są skomplikowane i czasochłonne, a ponadto wymagają przygotowania wielu dokumentów. Wszystko dlatego, że celem nadrzędnym jest dobro małoletniego. Sąd musi upewnić się więc, że przybrani rodzice zaspokoją wszystkie potrzedziecka. Właśnie dlatego nieodzowna okazuje się pomoc doświadczonego adwokata. Prawnicy z naszej kancelarii adwokackiej zadbają o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, a dzięki doświadczeniu i znajomości przepisów dopilnują, proces adopcji przebiegał możliwie jak najszybciej i z poszanowaniem dobra małoletniego.

Przysposobienie