rozwód

Adwokat sprawy rozwodowe

Rozwód może dotyczyć aspektów cywilnych oraz religijnych. Rozstanie niesie z sobą liczne osobiste konsekwencje, a sam proces rozwodowy może być trudny, szczególnie w sytuacji, gdy trzeba poradzić sobie z lokalnym systemem sądowym oraz prawnym. W sprawie rozwodowej musisz postępować zgodnie z obowiązującą procedurą na każdym etapie procesu. Wszystkie elementy postępowania sprawiają, że jest to praktycznie i psychologicznie skomplikowane.

Pozew o rozwód

Rozważając złożenie pozwu o rozwód lub po otrzymaniu dokumentów od małżonka, możesz zastanawiać się, dlaczego powinieneś zatrudnić prawnika od rozwodu. Istnieje wiele korzyści z posiadania radcy prawnego podczas tego rodzaju spraw rodzinnych. Prawnik w sprawie rozwodu zna arkana postępowania, może przeprowadzić cię przez proces sądowy i załatwić formalności, odrywając zadania od siebie i dając ci czas na skupienie się na zdrowiu i przyszłości swoich dzieci.

Gdzie złożyć pozew?

Proces składania pozwu o rozwód może być wyczerpujący emocjonalnie. Obowiązujące przepisy prawne są złożone i dotyczą szerokiej gamy zagadnień, w tym władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, wsparcia dla dzieci i małżonków oraz wielu innych. Złożenie wniosku o rozwód może mieć poważne konsekwencje osobiste, w tym długoterminowe skutki dla Twojej przyszłości finansowej. Złożenie pozwu o rozwodu może być skomplikowane. Musisz podać szczegółowe informacje i przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych. Jeśli nie sporządzisz poprawnie pozwu może to spowodować przedłużenie postępowania w sprawie. Po swojej stronie potrzebujesz doświadczonego prawnika z Rzeszowa. Możemy odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc w tym złożonym procesie.

Dowody w sprawie

Przed rozpoczęciem postępowania o rozwód należy zebrać informacje wymagane przez sąd. Informacje te wykraczają poza podstawowe dane identyfikujące ciebie, twojego małżonka i twoje dzieci. Adwokat prawa rodzinnego w Rzeszowie może pomóc Ci dowiedzieć się, czego potrzebujesz i zebrać te informacje dla sądu. Przed wypełnieniem dokumentów rozwodowych musisz zebrać następujące informacje. Ustalić przyczyny rozwodu – należy ustalić podstawy rozwodu, do których należy trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli rozważasz rozwód z orzeczeniem winy, musisz przedstawić dowód niewłaściwego postępowania małżonka. Wyroki sądowe – musisz zażądać kopii wszelkich wydanych orzeczeń sądowych dotyczących Ciebie i / lub małżonka. Informacje finansowe – należy gromadzić informacje dotyczące majątku małżeńskiego, weryfikacji dochodów, inwestycji, aktywów, długów i wydatków. Dokumenty osobiste – niezbędne są odpisy aktu małżeństwa, aktu urodzenia dziecka.

Rozwód bez orzekania winy

W sądzie bardzo częstą praktyką jest rozwód bez orzekania o winie. Kiedy sprawa kończy się właśnie w ten sposób, zazwyczaj trwa znacznie krócej niż postępowanie z orzekaniem o winie. Składając wniosek o rozwód z orzeczeniem winy, należy ten fakt udowodnić. Trzeba wtedy przedstawić i powołać odpowiednie dowody w sprawie rozwodu. Nie są nimi na pewno same twierdzenia jednej ze stron. Kiedy więc nie ma co do tego mocnych podstaw, adwokat rozwodowy z naszej kancelarii będzie doradzał Klientom rozwód bez orzekania o winie. Tego rodzaju sprawa, czyli okres czekania na uprawomocnienie rozwodu, może wtedy trwać krócej niż pół roku, obejmując 1-2 rozprawy. Kiedy rozstanie z partnerem nastąpi w zgodzie, rozprawa będzie tylko formalnością, bo sąd nie będzie wtedy zobowiązany do przeprowadzenia pełnego postępowania i przesłuchiwania świadków. Taka sytuacja jest korzystna również dlatego, że znacząco obniża koszty sądowe.

Rozwód z orzeczeniem winy

Obciążenie przez sąd winą za rozkład pożycia małżeńskiego jednej ze stron przedkłada się na określone skutki prawne rozwodu. Jednym z nich jest możliwość zasądzenia alimentów na korzyść strony poszkodowanej. Nasza kancelaria gwarantuje profesjonalną pomoc prawną w przypadku spraw rozwodowych a także wspiera osoposzkodowane w dochodzeniu swoich praw. Skorzystaj z konsultacji prawnej prawnika od spraw rozwodowych, aprzeanalizować swoje szanse procesowe w sprawie.

Ile kosztuje rozwód?

Na koszt rozwodu składa się opłata sądowa od pozwu w sprawie w wysokości 600 zł. Dodatkowe kosztem mogą być wydatki związane z zaliczką na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, zaliczki na opinie sporządzane przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. Dodatkowo na koszt rozwodu mogą się składać koszty wynajęcia adwokata.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jednym ze skutków orzeczenia rozwodu jest możliwość powrotu do nazwiska pańskiego. Zmiana nazwiska po rozwodzie następuje na podstawie wniosku, który należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Sprawy rozwodowe