przekroczenie dozwolonej prędkości

Wykroczenie – przekroczenie dozwolonej prędkości

Godnie z art. 92 a kodeksu wykroczeń, kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny. Należy również zaznaczyć, że kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych. Wykroczenie to najmniej poważna forma złamania przepisów prawa obowiązującego w Polsce, aczkolwiek również ono może przyczynić się do rozpoczęcia sprawy sądowej i ukarania winnego. Zasadniczo każde wykryte przez policję wykroczenie jest karane mandatem. Jednakże jak wiadomo policja również może się mylić próbować ukarać kogoś bezpodstawnie. W takiej sytuacji prawo pozostawia nam możliwość nieprzyjęcia wystawionego mandatu. Policja kieruje wtedy do sądu wniosek o ukaranie danej osoby. Jak pokazuje doświadczenie, zatrudnienie adwokata w Rzeszowie w znacznym stopniu zwiększa szansę na uniknięcie kary. Umów termin konsultacji prawnej.

Wykroczenie – kiedy sprawa trafia do sądu i jak działa proces?

Kodeks wykroczeń obowiązujący w Polsce to bardzo długa lista. Wykroczyć poza przepisy obowiązującego prawa można na wiele sposobów, a kary za to są o wiele łagodniejsze niż w przypadku popełnienia przestępstwa. Kar ograniczenia wolności nie stosuje się tu w żaden sposób. Jedynym przypadkiem, w którym policja może zatrzymać osobę popełniającą wykroczenie jest ten, w którym nie sposób ustalić jej tożsamości. Zasadniczą karą za wykroczenie jest mandat, którego wysokość może być bardzo różna – od kilkudziesięciu, do nawet kilku tysięcy złotych.

Kiedy jednak osoba dostająca mandat decyduje się go nie przyjąć, sprawa automatycznie trafia do sądu i wszczynane jest postępowanie w sprawie danego wykroczenia. Zasadniczy jego schemat wygląda tak samo, jak w przypadku spraw karnych. Różnica polega na tym, że oskarżycielem publicznym nie musi być tutaj prokurator. W tej roli często występuje policjant. Obecność odpowiednio doświadczonego adwokata może sprawić, że dowody i zeznania świadków zostaną zinterpretowane na korzyść osoby, wobec której toczy się sprawa.

Wykroczenia drogowe

Kodeks wykroczeń oraz inne akty prawne określają różne przypadki wykroczeń. W ruchu drogowym często dochodzi do popełniania wykroczeń drogowych – przekroczenie dozwolonej prędkości, brak prawa jazdy, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, przekroczenie linii ciągłej. Działająca w Rzeszowie kancelaria adwokacka świadczy profesjonalną pomoc osobom, wobec których toczą się tego rodzaju sprawy. Obrona w sprawach o wykroczenia – dzięki odpowiedniemu doświadczeniu i wiedzy, w znacznym stopniu zwiększa szansę na wygraną.

Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące

Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Przekroczenie dozwolonej prędkości