Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelarie prawne prowadzą procesy sądowe o odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawnik posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe do prowadzenia tego typu spraw. Nie mniej jednak trzeba w tym miejscu wspomnieć o firmach, które reklamują się jako podmioty wyspecjalizowane w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Firmy te są na ogół pośrednikiem pomiędzy osobą poszkodowaną, a sprawcą zdarzenia lub ubezpieczycielem.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie dotyczą różnych zdarzeń losowych, np. szkody komunikacyjne, błędy medyczne i w związku z tym wymagają dużego doświadczenia oraz praktyki zawodowej. Proces sądowy w dużej mierze opiera się na wiedzy specjalnej biegłych, która ma zasadniczy wpływ na treść ustaleń sądu rozpoznające sprawę.