podatek od spadku

Ile wynosi podatek od spadku?

Podatek od spadków i darowizn jest daniną publicznoprawną. Otrzymanie spadku wiąże się z pojawieniem się obowiązku podatkowego. Istnieją jednak kwoty wolne od podatku oraz w szeregu przypadków zastosowane mogą być zwolnienia od podatku. Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi w ramach podatków od spadków. Zajmujemy się doradztwem prawnym – doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania związane z kwestiami podatkowymi przy otrzymaniu spadku. Zadzwoń do adwokata w Rzeszowie i umów termin wizyty.

Podatek od spadku w świetle prawa

Podatek od spadków pobierany jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813).

Przepisy wskazują, że osoba fizyczna uzyskująca własność rzeczy lub prawa majątkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek opłacenia podatku od spadku. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych zmniejszona o długi i ciężary.

Jednak nie w każdej sytuacji spadkobierca ma obowiązek zapłaty podatku – przepisy przewidują kwoty wolne od podatku oraz zwolnienia od podatku dla wybranych nabywców spadku.

Zwolnienie od podatku od spadków

Zwolnienie od podatku od spadków obowiązuje najbliższą rodzinę, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, rodzeństwa, pasierba, ojczyma, macochę. Az niego skorzystać, konieczne jest zgłoszenie zwolnienia naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy, licząc od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Przepisy przewidują także zwolnienia przedmiotowe – rzeczy nabytych w drodze spadku.

Kwoty wolne od podatku od spadku

W zależności od przynależności spadkobiercy do danej grupy podatkowej, może on skorzystać z minimum wolnego od opodatkowania.

Minimum wolne od opodatkowania:
• 9637 zł – I grupa podatkowa
• 7276 zł – II grupa podatkowa
• 4902 zł – III grupa podatkowa

W razie pojawienia się problemów z podatkami od spadków warto skonsultować się ze specjalistą w tym zakresie. Nasza kancelaria adwokacka w Rzeszowie jest do Państwa dyspozycji!

Podatek od spadku