zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez zamontowanie blokady alkoholowej jest znacznie lepszym rozwiązaniem od jazdy na zakazie, która to wiąże się z ewidentnym łamaniem przepisów dotyczących zakazu kierowania samochodem. Zatem jak napisać wniosek o skrócenie zakazu? W tym celu warto zawsze skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Adwokat w Rzeszowie pomoże sporządzić profesjonalny wniosek i będzie reprezentował Twoje interesy na rozprawie.

Dlaczego nie warto jeździć podczas zakazu prowadzenia pojazdów?

Każdy kierowca powinien być świadomy tego, że kierowanie samochodem pomimo prawomocnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi poważne przestępstwo wynikające z art.244 k.k..

W przypadku zatrzymania przez Policję na złamaniu zakazu prowadzenia pojazdów kierowcę czeka kolejne postępowanie dotyczące dokonania przestępstwa dotyczącego nie zastosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów z art.244 k.k. W związku z tym może on otrzymać karę pozbawienia wolności lub grzywnę lub też kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Blokada antyalkoholowa – wymogi formalne

Każdy kierowca, który to został skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu ma możliwość wystąpienia do Sądu o zezwolenie na kierowanie pojazdami, które to są wyposażone w blokadę alkoholową.

Jeśli Sąd zgodzi się na takie rozwiązanie, to wówczas po odzyskaniu prawa jazdy i zamontowaniu blokady alkoholowej kierowca może w pełni legalnie kierować takim pojazdem samochodowym.

O skrócenie zakazu kierowania pojazdami poprzez zamontowanie blokady alkoholowej, każdy kierowca pozbawiony prawa jazdy może wystąpić po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów samochodowych orzeczonego za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Natomiast osoba skazana na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może wystąpić z takim wnioskiem dopiero po upływie dziesięciu lat.

Jak złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek ten najlepiej jest złożyć dwa miesiące przed upływem połowy zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, w tym Sądzie który wydał wyrok w tej sprawie. Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku, wówczas kierowca ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie Sądu odmawiające skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. Zażalenie to należy zawsze złożyć do Sądu Okręgowego, ale za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który to wydał postanowienie o odmowie skrócenia zakazu kierowania pojazdami.

Na decyzję dotyczącą skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów trzeba zazwyczaj poczekać od 2 do 3 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych